Terveysalan koulutus ja osaaminen (HealthEduCom)

Tutkimusryhmä tutkii terveysalan ammattilaisten osaamista (henkilöstö, kouluttajat, opiskelijat) ja potilaan hoidon laatua parantavia työympäristöjä luomalla tehokkaita koulutus- ja organisaatiomalleja digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Professori
    Kristina Mikkonen

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksen painopiste:

  • Digiteknologiakoulutus ja sen käyttäjälähtöiset vaikutukset
  • Osaamisperusteinen opetus sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja korkeakouluissa sekä jatkuvan oppimisen koulutuksissa
  • Työssäoppimisen ja ammattitaitoa edistävän harjoittelun erilaiset oppimisympäristöt sekä opiskelijaohjaus
  • Maahanmuuttotyövoima - maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien työelämään siirtymistä tukevat integrointimallit

Tutkimusmateriaalina käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, psykometrisesti testattuja mittareita (Opiskelijaohjausosaaminen-mittari, Opiskelijaohjaajan kulttuurinen osaaminen-mittari, Kliininen oppimisympäristö ja ohjaus kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden opiskelijoille-mittari, Terveys- ja sosiaalialan opettajan osaaminen-mittari, Terveysalan ammattilaisten säteilyosaamisen mittari). Tutkimusryhmässä käytetään menetelminä teorian kehittämistä ja testaamista, interventiotutkimusta, kohorttitutkimusta, systemaattista katsausta (meta-analyysiä/meta-aggregaatiota), laadullista tutkimusta sisällönanalyysiä käyttäen, psykometrisesti validoituja mittareita, algoritmista profilointia ja käsitekartoitusta.

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää johtaa professori Kristina Mikkonen. Ryhmään kuuluu tutkijoita ja post-doc tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maistervaiheen opiskelijoita.

Yhteiskunnallinen vaikutus

Tutkimusryhmämme on aktiivinen yhteistyössä, päätöksenteossa ja monikansallisessa tutkimuksessa edustaen koulutuksen ja osaamisen kehittämistä terveydenhuollon innovaation, kestävän kehityksen ja ennakoinnin vahvistamiseksi.

Tuotamme ja yhdistämme tutkimustietoa ja näyttöä vastaamaan merkittäviin osaamistarpeisiin terveys- ja sosiaalialan koulutukseen koulutuksessa ja osaamisen kehittämiseenkehittämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Koulutusten avulla välitämme aktiivisesti näyttöön perustuvaa tietoa sekä sen soveltamista terveydenhuollon järjestelmiin terveydenhuollon henkilöstön alalla pysymisen ja rekrytoinnin sekä urakehityksen edistämiseksi.

Kehitämme näyttöön perustuvaa koulutusta sekä osaamisen käyttöönottoa tehokkaan terveydenhuollon tarjoamiseksi tavoitteenamme terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä osaamisen kehittämisen ja tulevaisuuden uramahdollisuuksien tasa-arvoisuus.