Terveysalan koulutus ja osaaminen (HealthEduCom)

Tutkimusryhmä tutkii terveysalan koulutusta ja osaamista. Tutkimusryhmän painopistealueena ovat myös hybridiälykkyys sekä digitaalinen teknologia koulutuksessa sekä sen vaikutukset käyttäjille.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmässä tutkimme erilaisia oppimisympäristöjä sekä mentorointia ja ohjausta, joilla edistetään opiskelijoiden, kouluttajien ja ammattilaisten osaamisen kehittymistä, yhteistyötä, hyvinvointia sekä psykologista turvallisuutta.

Hoidon laadun parantamiseksi ja korkealaatuisen hoidon varmistamiseksi kehitämme ja testaamme sekä opetuksen että koulutuksen vaikuttavuutta hyödyntämällä hybridiälykkyyttä sekä digitaalista koulutusteknologiaa.

Lisäksi olemme erikoistuneet kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisten vähemmistöryhmien tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen innovatiivisin keinoin terveydenhuollon koulutuksessa ja työyhteisöissä.

Tutkimusmateriaalina käytämme laadullisia ja määrällisiä aineistoja sekä psykometrisesti testattuja mittareita (esim. Opiskelijaohjausosaaminen-mittari, Opiskelijaohjaajan kulttuurinen osaaminen-mittari, Terveydenhuollon ammattilaisten digiosaaminen & Digiosaamiseen liittyvät tekijät-mittari, Sosiaali- ja terveysalan opettajan osaaminen -mittari). Tutkimusryhmässämme käytämme menetelminä teorian kehittämistä ja testaamista, interventiotutkimusta, ennakoivaa mallintamista, systemaattisia katsauksia (meta-analyysia/meta-aggregaatiota), laadullista tutkimusta hyödyntäen sisällönanalyysiä, psykometrisesti validoituja mittareita, algoritmista profilointia ja koneoppimista.

Tutkimus