Sari Tuomikoski

FT, dosentti
Yliopistotutkija

Kestävä kemia
Teknillinen tiedekunta

Sari Tuomikoski

Sari Tuomikoski työskentelee yliopistotutkijana Kestävän kemian tutkimusyksikössä. Hänen dosentuurinsa ala on soveltava kemia, erityisesti vesienkäsittelyyn liittyvä tutkimus. Hän on työskennellyt tutkijana ja/tai projektipäällikkönä projekteissa (EAKR, Interreg, Karelia CBC, Business Finland), joiden aiheena ovat jätevesien puhdistus, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja ravinteiden kierrätys kierrätyslannoitteissa.

Tutkimusaiheet

  • (jäte)vesien käsittely
  • adsorptio
  • (sähkö)kemiallinen saostaminen
  • adsorbenttien ja katalyyttien valmistaminen sivuvirroista

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

sari.tuomikoski@oulu.fi

Puhelinnumero

0294 481644

Vierailuosoite

TF 401-1

Postiosoite

PL 4300, 90014 Oulun yliopisto