Satu Suvanto

Satu Suvanto profile picture

Väitöstutkimuksessani tutkin lasten sukupuolen ja vallan kietoumia käsitteleviä taidetekoja ja soveltavan taiteen mahdollisuuksia tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja turvallisten vertaissuhteiden tukemiseksi. Väitöstutkimukseni ammentaa uusmaterialistisista teoreettis-metodologisista lähtökohdista sekä taidelähtöisistä ja luovista menetelmistä.

Tutkimusaiheet

  • Soveltava taide
  • Lasten suhdekulttuurit
  • Taidelähtöiset menetelmät
  • Feministiset uusmateralismit
  • Artivismi

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

satu.suvanto@oulu.fi

Vierailuosoite

Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9
KTK 324, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta