FIRE-tutkimuskollektiivi

FIRE-tutkimuskollektiivin fokuksena on sukupuolen ja vallan kietoumat lasten ja nuorten vertaissuhteissa. Poikkitieteiseen kasvatustieteelliseen sukupuolentutkimukseen perustuvaa tutkimusta tehdään yhteistyössä taiteilijoiden, mediatuottajien, järjestöjen, kasvattajien sekä lasten ja nuorten kanssa. Tutkimus ammentaa uusmaterialistisista teoreettis-metodologisista lähtökohdista sekä taidelähtöisistä ja luovista menetelmistä. Tavoitteena on kehittää vastuullisia ja eettisesti kestäviä yhteistoiminnallisia metodologisia ja pedagogisia tapoja tutkia ja käsitellä lasten ja nuorten vertaissuhteissa tapahtuvaa epäreilua vallankäyttöä ennen sen systematisoitumista kiusaamiseksi, sekä visioida eettisesti kestäviä vaihtoehtoja tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja turvallisten vertaissuhteiden tukemiseksi.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutustu FIRE-tutkimuskollektiiviin tarkemmin englanninkielisiltä sivuiltamme tai laajemmalle yleisölle suunnatulta sivustoltamme fire-collective.com.

Tutkijat

  • Tuija Huuki, KT, Dos., yliopistotutkija
  • Suvi Pihkala, FT, tutkijatohtori
  • Helana Louhela, KT, tutkijatohtori
  • Päivi Jokinen, KM, väitöstutkija
  • Eveliina Puutio, KM, väitöstutkija
  • Marian Tumanyan, KM, väitöstutkija