Sinikka Lotvonen

TtT
Tutkijatohtori
hoitotiede, gerontologia, kuntoutumista edistävä hoitotyö, kuntoutus

Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta

Toimin tutkijatohtorina GeroNursing Centressä, joka on ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus. Tukimusryhmässä tutkimme ja kehitämme ikääntyneiden kuntoutumista edistävää hoitotyötä ja sen vaikuttavuutta. Lisäksi tutkimme ikääntyneiden toimintakykyä, hyvinvointia, hoitoon osallistuvien henkilöiden osaamista ja hoitotyön johtamista. Väestörakenteen muutoksen myötä ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa ja sitä myötä ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen ja edistämiseen liittyvän tutkitun tiedon sekä siihen perustuvan kuntoutumista edistävän hoitotyön yhteiskunnallinen merkitys korostuu.

Tämän hetkinen tutkimus on jatkoa väitöskirjatutkimukselleni, joka käsitteli palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä, sen muutosta ja toimintakykyyn yhteydessä olevia tekijöitä ensimmäisen asumisvuoden aikana. Tutkimus tuotti tietoa, jota voidaan hyödyntää ikääntyneiden toimintakyvyn arvioimiseen ja tukemiseen tähtäävien käytäntöjen suunnittelussa ja johtamisessa.

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Sinikka.Lotvonen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358407323998

Vierailuosoite

Oulun yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta
Hoito- ja terveyshallintotieteen yksikkö
Aapistie 5A
90140 OULU

Postiosoite

Hoito- ja terveyshallintotieteen yksikkö
PL 5000, FI-90014, Oulun yliopisto