Timo Hugg

FT
Yliopistonlehtori, dosentti
Kansanterveystiede (Ympäristöterveys)

Väestöterveyden tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta

Picture

Erityisasiantuntemukseni liittyy siitepölyihin, erityisesti siitepölyjen esiintymiseen sisä- ja kaupunkiympäristöissä, siitepölyjen terveysvaikutuksiin sekä ympäristöterveyteen, erityisesti ympäristön altisteiden vaikutuksiin astman, allergisten sairauksien ja oireiden esiintymiseen. Olen ollut kirjoittajana yli 100 julkaisussa kaupunkiekologian, ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden, biodiversiteetin, ihmistoiminnan ympäristövaikutusten ja allergologian aloilta, mukaan lukien noin 30 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia.

Olen työskennellyt tutkijana, projektityöntekijänä, kouluttajana sekä opettajana erilaisissa organisaatioissa sekä Allergia- ja Astmaliittoon kuuluneen Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin johtajana. Opetustehtäviin liittyen vastaan kansanterveystieteen oppialaan kuuluvasta "Lääkäri, terveys ja yhteiskunta" -opintojaksosta sekä "Kansanterveystieteen perusteisiin" kuuluvasta "Ympäristöterveydenhuollon" -opintojaksosta. Tutkimukseen liittyen olen työskennellyt Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimusprojekteissa: ”Ilmansaasteiden, siitepölyn ja ulkolämpötilan vaikutus astmaan ja allergioihin muuttuvassa ilmastossa” (APTA, 2013–2018; WP1 vastuuhenkilö: Siitepölyjen seuranta ja analyysi) ja ”Ilmastonmuutos, ilmanlaatu ja asuminen - tulevaisuuden haasteet kansanterveydelle” (CLAIH, 2008–2012; koordinaattori). Sittemmin vanhempana asiantuntijana mm. Euroopan Unionin rahoittamassa "Kouluympäristö ja terveys" (InChildHealth, 2022-2026) -tutkimushankkeessa.

Yliopistoyhteisöön liittyen olen lääketieteellisen tiedekunnan edustaja kestävän kehityksen neuvottelukunnassa (toimikausi 2024-2025) ja koulutustyöryhmässä (toimikaudet 2022-2024) sekä toimin tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäsenenä (2022-). Yhteiskunnalliseen vaikuttamistehtävään liittyen toimin Oulun yliopiston edustajana Climate Leadership Coalition (CLC), teemaryhmässä Climate and Health toimikaudella 1.1.2024-30.6.2025.

Tutkimusaiheet

  • Siitepölyt
  • Astma ja allergiat
  • Ympäristöperäiset altisteet

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Yhteystiedot

Sähköposti

timo.hugg@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 40 6724 901

Vierailuosoite

CERH
Lääketieteellinen tiedekunta
Kontinkankaan kampus
Aapistie 5 B, 1. krs
Oulu

Postiosoite

CERH, Lääketieteellinen tiedekunta
PL 5000
90014 Oulun yliopisto

Sisäinen osoite: 5CERH