Tuija Huuki

Tuija Huuki

Tuija Huuki on akatemiatutkija Kasvatustieteiden tiedekunnassa Oulun yliopistossa ja kasvatustieteellisen sukupuolentutkimuksen dosentti Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee valtaa ja sukupuolta, seksuaalisuutta lasten ja nuorten kaveri- ja seurustelusuhteissa sekä luovien ja taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia niihin liittyvien kokemusten kommunikoinnissa ja yhdenvertaisten suhteiden rakentamisessa. Tutkimuksessa kehitetään uusmaterialistisia ja posthumanistisia metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä nuoren väen vertaissuhteisiin sisältyvien sensitiivisten aihepiirien tutkimiseen. Hän johtaa parhaillaan kahta Suomen Akatemian tutkimushanketta: Vallan visaiset seurustelu- ja kaverisuhteet alakoulussa sekä taidelähtöiset menetelmät suhteiden eheyttämisessä 2016–21 ja Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa 2019–23. Lisätietoja www.tuijahuuki.com

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

tuija.huuki@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503502958