Tuuli Matila

FT
Tutkijatohtori
nykyajan arkeologia, visuaalinen tutkimus, konfliktien tutkimus

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

none

Tutkimusintresseihin kuuluvat visuaalinen tutkimus ja nykyajan arkeologia, sekä erityisesti konfliktien politiikka, muistaminen ja niihin liittyvä tunne-elämä. Väitöstutkimus käsitteli toisen maailmansodan valokuvia ja niiden käyttöä mediassa ja museoissa. Väitöksen jälkeinen tutkimus on keskittynyt kylmän sodan arkeen nykyajan arkeologisesta näkökulmasta.

Tutkimusaiheet

  • Valokuvat
  • Konfliktit
  • Sodat
  • Nykyajan arkeologia
  • Politiikka
  • Muistaminen
  • Tunteet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

tuuli.matila@oulu.fi

Postiosoite

Humanistinen tiedekunta
Arkeologia
PL 1000
90014 Oulun yliopisto