Vesa Puhakka

KTT
Professori
Yrittäjyys ja kansainvälinen yrittäjyys, erityisesti keskittyen kerrontaan, legitimaatioon ja kielen kontekstuaaliseen käyttöön

Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vesan kuva

Työssäni perehdyn yrittäjyyskerronnan monimuotoisuuteen ja tutkin, miten tarinat auttavat legitimisoimaan uusia liiketoimia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kiinnitän erityistä huomiota kielen rooliin yrittäjyydessä ja siihen, kuinka kielelliset valinnat vaikuttavat ihmisten käsityksiin ja avaavat uusia mahdollisuuksia erilaisissa ympäristöissä. Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten yrittäjät muotoilevat kertomuksiaan saadakseen hyväksynnän ja miten kieltä käytetään taktisesti sidosryhmien sitouttamiseksi. Kansainvälisen yrittäjyyden saralla keskityn mekanismeihin, jotka mahdollistavat uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten perustamisen eri maiden välillä. Tutkin kielen käytön vivahteita kansainvälisissä konteksteissa, erityisesti sen roolia mahdollisuuksien luomisessa ja erilaisten kulttuurien ja markkinoiden sidosryhmien vakuuttamisessa.

Tutkimukseni syventää ymmärrystämme yrittäjyyden moniulotteisesta luonteesta ja tarjoaa oivalluksia sekä tutkijoille että käytännön ammattilaisille. Kerronnan ja kielen monimutkaisten yhteyksien tutkiminen yrittäjätoiminnassa auttaa minua esittämään kokonaisvaltaisen kuvan yrittäjyydestä nykypäivän globalisoituneessa maailmassa.

Tutkimusaiheet

  • Yrittäjyyskerronta; legitimaatioprosessit; kielen käyttö yrittäjyydessä; yrittäjyys käytäntönä; yrittäjämäinen johtajuus; disruptiivinen käyttäytyminen; kansainvälinen yrittäjyys; kieli kansainvälisissä yhteyksissä

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Vesan kuva

Yhteystiedot

Sähköposti

vesa.puhakka@oulu.fi

Puhelinnumero

+358408333776