Ville Suomala

FT, dosentti
Apulaisprofessori, tutkimusyksikön varajohtaja
Matematiikka

Matemaattiset tieteet
Luonnontieteellinen tiedekunta

Ville Suomala

Tutkimustaustani on matemaattisen analyysin ja etenkin fraktaaligeometrian ja geometrisen mittateorian parissa. Monet nykyisistä tutkimuskohteistani liittyvät fraktaaleihin ja satunnaisuuteen. Yhdistelen tutkimuksessani tietoja ja tekniikoita muun muassa Fourier analyysistä, harmonisesta analyysistä, todennäköisyysteoriasta, ja dynaamisten systeemien teoriasta.

Valmistuin filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002 ja filosofian tohtoriksi vuonna 2005 Helsingin yliopistosta. Aiemmin olen toiminut Jyväskylän yliopistossa muun muassa väitöskirjatutkijana ja tutkijatohtorina. Vuodesta 2011 alkaen olen työskennellyt Oulun yliopistossa Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikössä. Olen vieraillut eri pituisia jaksoja ulkomaisissa tutkimusryhmissä seuraavissa yliopistoissa ja instituuteissa: Universitat Autònoma de Barcelona, University College London, Maastricht University, University of Manchester, Chinese University of Hong Kong, University of Surrey, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Buenos Aires, Institut Mittag-Leffler, South China University of Technology ja University of British Columbia.

Tutkimusaiheet

  • Matemaattinen analyysi
  • Fraktaaligeometria
  • Geometrinen mittateoria
  • Satunnaisfraktaalien sovellukset

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Ville.Suomala@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503505284

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa
Huone Ma323

Postiosoite

Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö
PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto

Avainsanat