Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista kansainvälistä perustutkimusta useiden tutkimusryhmien voimin sekä panostetaan laadukkaaseen opetukseen ja aineenopettajan koulutukseen. Meillä matemaattisia tieteitä voi opiskella  laajalla rintamalla: maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehdot ovat

  • matematiikka
  • laskennallinen matematiikka ja datatiede
  • aineenopettaja. 

Suuntautumisvaihtoehtojen sisällä voit profiloitua haluttua osaamista ja omaa mielenkiintoa silmällä pitäen. Lisäksi voit yhdistää matemaattisen osaamisen vaikkapa tietotekniikan, taloustieteiden tai biotieteiden kanssa.   

Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö on erittäin menestyksellinen matematiikan aineenopettajien kouluttaja ja se on saanut mainetta myös innovatiivisten opetus- ja opiskelumenetelmien kehittämisessä.

Yksikkömme sijaitsee Linnanmaan kampuksen länsilaidalla portaikkojen G4 ja J4 välissä 3. kerroksessa.