Ville Tuppurainen

Diplomi-insinööri
Väitöskirjatutkija

Kemiallinen prosessitekniikka
Teknillinen tiedekunta

Ville Tuppurainen toimii väitöskirjatutkijana Kemiallisen prosessitekniikan (CPE) tutkimusyksikössä Oulun yliopistossa. Tutkimuksessaan hän erikoistuu prosessisynteesin ja konseptuaalisen prosessisuunnittelun metodologiseen kehittämiseen käyttäen hyödyksi laskennallisen kemian menetelmiä uusien liuotinpohjaisten biojalostamoprosessien kontekstissa. Tällä hetkellä hän toimii myös opettajana kursseilla 477209S Chemical Process Simulation ja 477223S Advanced Process Design. Hän on useiden kemiantekniikalle relevanttien työkalujen (Aspen Plus, Aspen Process Economic Analyzer, COSMOtherm, Matlab) harjaantunut käyttäjä ja hallitsee laskentojen suorittamisen CSC:n supertietokoneympäristöissä.

Tutkimusaiheet

  • Prosessisimulointi
  • Prosessisynteesi ja konseptuaalinen prosessisuunnittelu
  • Biojalostamoprosessit
  • Kvanttimekaniikkaan pohjautuvat termodynaamisten ominaisuuksien estimointimenetelmät
  • Erotusprosessit
  • Tislaussynteesi
  • Prosessien teknistaloudellinen analyysi

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

ville.tuppurainen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 350 1738

Vierailuosoite

PR225

Postiosoite

PO Box 4300, FI-90014 OULUN YLIOPISTO