Catalytic Slurry Hydrotreatment

CaSH

CaSH-projekti on osa Business Finlandin rahoittamaa projektia, joka liittyy Nesteen Veturiohjelmaan. Hankkeessa on mukana kolme tutkimusinstituutiota ja useita teollisuuspartnereita.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Business Finland

Projektin rahoittaja

Business Finland
Neste
Fortum Recycling & Waste
Valmet
Savon Voima
BMH Technology
ESL Shipping
Meriaura
VG Shipping

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena ovat tieteellisien perustuksien luominen Suomeen uusille matalahiilisille arvoketjuille, biomassan prosessoinnille ja bioöljyn tuotannolle, katalyyttiselle bioöljyn jatkojalostukselle, biopolttoaineiden ja biokemikaalien tuotannolle ja käytölle, prosessikehitykselle ja katalyyttien talteenotolle.

Projektia koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT ja se on osa Nesteen Veturi-ekosysteemiä. Yhteistyössä olevat tutkimusinstituutit ovat VTT, Åbo Akademi ja Oulun yliopisto. Teollisuuspartnereita hankkeessa ovat Neste, Fortum Recycling & Waste, Valmet, Savon Voima, BMH Technology, ESL Shipping, Meriaura ja VG Shipping.

Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan (CPE) tutkimusyksikkö keskittyy hankkeessa arvokkaiden katalyyttimateriaalien talteenottoon ja prosessisynteesiin, konseptuaaliseen prosessisuunnitteluun ja prosessisimulointiin.