Seurantaryhmä

Jokaisella Oulun yliopiston väitöstutkijalla on tukenaan seurantaryhmä, jota hän tapaa säännöllisesti.

Mikä on seurantaryhmä?

Seurantaryhmä on 2-3 väitöstutkimuksen ulkopuolisen henkilön muodostama asiantuntijaelin, jonka  tehtävänä on tukea väitöstutkijaa ja seurata opintojen ja tutkimuksen edistymistä. Seurantaryhmä antaa rakentavaa palautetta väitöstutkijan tutkimus-, opinto- ja urasuunnitelmiin. Ohjaaja(t) ja väitöstutkija sopivat tutkimuksen sisältöön ja toteutukseen liittyvistä asioista.

Miten seurantaryhmä nimetään?

Väitöstutkija keskustelee pääohjaajan kanssa sopivista jäsenistä ja varmistaa heidän suostumuksensa etukäteen. Väitöstutkija esittää seurantaryhmän nimeämistä eForms-palvelusta löytyvällä lomakkeella. Huomaa, että seurantaryhmän jäseniltä tarvitaan esityksen liitteeksi esimerkiksi sähköpostitse hankitut suostumukset!

Tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja nimeää seurantaryhmän.

Seurantaryhmän tapaamiset

Väitöstutkija kutsuu seurantaryhmän koolle säännöllisesti (noin kerran vuodessa) ja esittelee tapaamisessa opintojen ja tutkimustyön edistymistä. Väitöstutkija laatii ensimmäiseen seurantaryhmän tapaamiseen tohtorikoulutussuunnitelman yhteistyössä pääohjaajan kanssa. Myöhempiä seurantaryhmän tapaamisia varten väitöstutkija toimittaa hyvissä ajoin seurantaryhmälle lyhyen raportin tutkimuksen ja opintojen etenemisestä sekä tiivistelmän seuraavan vuoden tavoitteista.

Seurantaryhmän tapaamiset voidaan järjestää etänä tai toisesta tapaamisesta lähtien myös sähköpostikouksina.

Alla on esitelty eri seurantaryhmän tapaamisissa käsiteltävät asiat.

Raportointi

Seurantaryhmän puheenjohtaja täyttää kunkin seurantaryhmän tapaamisen jälkeen raportin ja lähettää sen tutkijakoululle (uniogs(at)oulu.fi), väitöstutkijalle ja ohjaajalle. 

Puheenjohtaja toimittaa ensimmäisen seurantaryhmän raportin liitteenä myös väitöstutkijan laatiman tohtorikoulutussuunnitelman, jonka seurantaryhmä on hyväksynyt.

Viestin otsikkokenttään lisätään teksti: FuG 1./2./3. tapaaminen ja väitöstutkijan nimi.