Seurantaryhmä

Jokaisella Oulun yliopiston väitöskirjatutkijalla on tukenaan seurantaryhmä, jota hän tapaa säännöllisesti.

Mikä on seurantaryhmä?

Seurantaryhmä on 2-3 väitöstutkimuksen ulkopuolisen henkilön muodostama asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on tukea väitöskirjatutkijaa ja seurata opintojen ja tutkimuksen edistymistä. Seurantaryhmä antaa rakentavaa palautetta väitöskirjatutkijan tutkimus-, opinto- ja urasuunnitelmiin. Ohjaaja(t) ja väitöskirjatutkija sopivat tutkimuksen sisältöön ja toteutukseen liittyvistä asioista.

Miten seurantaryhmä nimetään?

Väitöskirjatutkija keskustelee pääohjaajan kanssa sopivista jäsenistä ja varmistaa heidän suostumuksensa etukäteen. Väitöskirjatutkija esittää seurantaryhmän nimeämistä eForms-palvelusta löytyvällä lomakkeella. Huomaa, että seurantaryhmän jäseniltä tarvitaan esityksen liitteeksi esimerkiksi sähköpostitse hankitut suostumukset!

Tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtaja nimeää seurantaryhmän.

Seurantaryhmän tapaamiset

Väitöskirjatutkija kutsuu seurantaryhmän koolle säännöllisesti (noin kerran vuodessa) ja esittelee tapaamisessa opintojen ja tutkimustyön edistymistä. Väitöskirjatutkija laatii ensimmäiseen seurantaryhmän tapaamiseen tohtorikoulutussuunnitelman yhteistyössä pääohjaajan kanssa. Myöhempiä seurantaryhmän tapaamisia varten väitöskirjatutkija toimittaa hyvissä ajoin seurantaryhmälle lyhyen raportin tutkimuksen ja opintojen etenemisestä sekä tiivistelmän seuraavan vuoden tavoitteista.

Seurantaryhmän tapaamiset voidaan järjestää etänä tai toisesta tapaamisesta lähtien myös sähköpostikouksina.

Alla on esitelty eri seurantaryhmän tapaamisissa käsiteltävät asiat.

Raportointi

Seurantaryhmän puheenjohtaja täyttää kunkin seurantaryhmän tapaamisen jälkeen raportin ja lähettää sen tutkijakoululle (uniogs(at)oulu.fi), väitöskirjatutkijalle ja ohjaajalle.

Puheenjohtaja toimittaa ensimmäisen seurantaryhmän raportin liitteenä myös väitöskirjatutkijan laatiman tohtorikoulutussuunnitelman, jonka seurantaryhmä on hyväksynyt.

Viestin otsikkokenttään lisätään teksti: FuG 1./2./3. tapaaminen ja väitöskirjatutkijan nimi.