UniOGS-matkarahat

Tutkijakoulu jakaa matkarahoja väitöskirjatutkijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin, aineistonkeruumatkoihin sekä virtuaalikonferensseihin ja virtuaalikursseille.

Syksyn 2023 haku

Oulun yliopiston tutkijakoulu aukaisee marraskuussa 2023 apurahahaun väitöskirjatutkijoille.

Voit hakea matkarahaa kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin ja aineistonkeruumatkoihin sekä rahoitusta virtuaalikursseille ja -konferensseihin osallistuessasi niihin etäyhteydellä.

Hakuaika päättyy 26.11.2023. Hakulomake aukeaa 6.11.

Haku on tarkoitettu aikavälillä tammikuu - heinäkuu 2024 tapahtuviin matkoihin.

Matkaraha

Matkarahahaku (päivitetty 6.11.2023)

Tutkijakoulu jakaa matkarahoja väitöskirjatutkijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin, aineistonkeruumatkoihin sekä virtuaalikursseihin ja -konferensseihin. Matkarahoja voidaan myöntää osallistumismaksuihin, matkakustannuksiin ja majoitukseen. Jos matkaraha myönnetään konferenssimatkaan, väitöskirjatutkijan tulee esittää konferenssissa tutkimustuloksiaan (esitelmä tai posteri).

Kaikessa matkustuksessa tulee aina noudattaa Oulun yliopiston matkustusohjetta sekä mahdollisia Valtioneuvoston matkustusrajoituksia.

Haku on tarkoitettu aikavälillä tammikuu 2024 - heinäkuu 2024 tapahtuviin matkoihin. Matka voi alkaa aikaisintaan 1.1.2024 ja sen tulee alkaa viimeistään 31.7.2024.

Matkarahaa haettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

  1. Tutkimusvierailu on vähintään viikon mittainen tutkimustyöhön käytettävä ajanjakso kotimaisessa tai ulkomaisessa tutkimusorganisaatiossa.
  2. Mikäli tohtorikoulutussuunnitelmaa ei ole tehty suositusten mukaisessa tavoiteajassa (noin 1. opiskeluvuosi), matkarahan saamisen todennäköisyys vähenee.
  3. Matkarahaa voi hakea ennen konferenssiesityksen tai kurssiosallistumisen varmistumista. Mikäli esitystä tai osallistumista ei hyväksytä, rahoitus peruuntuu.
  4. Rahoitus on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen (käyttötarkoitusta tai -kohdetta ei voi muuttaa). Hyvin perustellusta syystä matkarahan ajankohtaa voi muuttaa, mutta matkan on toteuduttava vuoden 2024 aikana. Tutkijakoulua tulee tiedottaa etukäteen tarpeesta matkustusajan muutokselle.
  5. Aiemmat tutkijakoulun myöntämät apurahat voivat vaikuttaa tulevien apurahojen saantiin. Tyypillisesti apurahaa ei voi saada kahdessa peräkkäisessä haussa.
  6. Hakemuksessa tulee eritellä ja perustella matkan budjetti hakulomakkeen ohjeiden mukaisesti.

Matkarahan määrään vaikuttaa matkan kohde ja tarkoitus. Matkarahaa voidaan myöntää enintään 500 euroa kansallisiin konferensseihin ja kursseihin, 1200 euroa Euroopassa ja 1700 euroa Euroopan ulkopuolella järjestettäviin konferensseihin ja kursseihin. Tutkijavierailuihin ja aineistonkeruumatkoihin myönnettävän matka-apurahan suuruus päätetään tapauskohtaisesti, ylärajana on 4000 euroa. Matkakuluja ei makseta takautuvasti: matkan on toteuduttava hakuajan jälkeen.

Apurahan suurus virtuaalikursseille tai -konferensseihin osallistumiseen etänä on maksimissaan 500 € ja sen voi käyttää tohtoritasoisen verkkokurssin tai virtuaalikonferenssin osallistumismaksun kattamiseen.

Haku päättyy 26.11.2023. Apurahaa matkoihin haetaan verkkolomakkeella.

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan:

  1. Pääohjaajan lausunto matkan merkityksestä väitöskirjatutkijalle ja väitöstyön etenemisestä
  2. Kutsukirje vastaanottavasti organisaatiosta (tutkimusvierailut)

Huom. Voit myös pyytää ohjaajaasi lähettämään lausunnon osoitteeseen uniogs (at) oulu.fi tai liitä lausunto hakemukseesi Webropolissa.

Epätäydellisiä tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei arvioida. Apurahan saajat julkaistaan päätöksen jälkeen tutkijakoulun verkkosivulla. Tutkijakoulun apurahat ovat kilpailtua rahoitusta, joten kaikkia hyviä hakemuksia ei valitettavasti voida tukea. Emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Matkarahapäätökset

Työskentelyapurahat

Tutkijakoulu voi satunnaisesti myöntää työskentelyapurahoja väitöskirjan viimeistelyyn. Lisäksi, matkustusrajoitteista johtuen osa vuoden 2021 matkarahoista myönnettiin väitöskirjan viimeistelyyn tarkoittetuina työskentelyapurahoina. Katso päätökset alta.