UniOGS-matkarahat

Tutkijakoulu jakaa matkarahoja väitöskirjatutkijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin, aineistonkeruumatkoihin sekä virtuaalikonferensseihin ja virtuaalikursseille.

Kevään 2023 haku

Oulun yliopiston tutkijakoulu aukaisee huhtikuussa 2023 apurahahaun väitöskirjatutkijoille.

Voit hakea matkarahaa kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin ja aineistonkeruumatkoihin sekä rahoitusta virtuaalikursseille ja -konferensseihin osallistuessasi niihin etäyhteydellä.

Hakuaika päättyy 2.5.2023. Hakulomake aukeaa 11.4. 

Haku on tarkoitettu aikavälillä kesäkuu - joulukuu 2023 tapahtuviin matkoihin.

Matkaraha

Matkarahahaku (päivitetty 11.4.2023)

Tutkijakoulu jakaa matkarahoja väitöskirjatutkijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin, aineistonkeruumatkoihin sekä virtuaalikursseihin ja -konferensseihin. Matkarahoja voidaan myöntää osallistumismaksuihin, matkakustannuksiin ja majoitukseen. Jos matkaraha myönnetään konferenssimatkaan, väitöskirjatutkijan tulee esittää konferenssissa tutkimustuloksiaan (esitelmä tai posteri).

Kaikessa matkustuksessa tulee aina noudattaa Oulun yliopiston matkustusohjetta sekä mahdollisia Valtioneuvoston matkustusrajoituksia.

Haku on tarkoitettu aikavälillä kesäkuu 2023 - joulukuu 2023 tapahtuviin matkoihin. Matkan tulee alkaa viimeistään 31.12.2023. 

Matkarahaa haettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

  1. tutkimusvierailu on vähintään viikon mittainen tutkimustyöhön käytettävä ajanjakso kotimaisessa tai ulkomaisessa tutkimusorganisaatiossa.
  2. mikäli tohtorikoulutussuunnitelmaa ei ole tehty suositusten mukaisessa tavoiteajassa (noin 1. opiskeluvuosi), matkarahan saamisen todennäköisyys vähenee.
  3. matkarahaa voi hakea ennen konferenssiesityksen tai kurssiosallistumisen varmistumista. Mikäli esitystä tai osallistumista ei hyväksytä, rahoitus peruuntuu.
  4. rahoitus on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen (käyttötarkoitusta tai -kohdetta ei voi muuttaa). Hyvin perustellusta syystä matkarahan ajankohtaa voi muuttaa, mutta matkan on toteuduttava vuoden 2023 aikana. Tutkijakoulua tulee tiedottaa etukäteen tarpeesta muutokselle. 
  5. Aiemmat tutkijakoulun myöntämät apurahat voivat vaikuttaa tulevien apurahojen saantiin. Tyypillisesti apurahaa ei voi saada kahdessa peräkkäisessä haussa.
  6. Hakemuksessa tulee eritellä matkan budjetti hakulomakkeen ohjeiden mukaisesti.

Matkarahan määrään vaikuttaa matkan kohde ja tarkoitus. Matkarahaa voidaan myöntää enintään 500 euroa kansallisiin konferensseihin ja kursseihin, 1200 euroa Euroopassa ja 1700 euroa Euroopan ulkopuolella järjestettäviin konferensseihin ja kursseihin. Tutkijavierailuihin myönnettävän matka-apurahan suuruus päätetään tapauskohtaisesti, ylärajana on 4000 euroa. Matkakuluja ei makseta takautuvasti: matkan on toteuduttava hakuajan jälkeen.

 Apurahan suurus virtuaalikursseille tai -konferensseihin osallistumiseen etänä on maksimissaan 500 € ja sen voi käyttää tohtoritasoisen verkkokurssin tai virtuaalikonferenssin osallistumismaksun kattamiseen. 

Haku päättyy 2.5.2023. Apurahaa matkoihin haetaan verkkolomakkeella.

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan:

  1. Pääohjaajan lausunto matkan merkityksestä väitöskirjatutkijalle ja väitöstyön etenemisestä
  2. Kutsukirje vastaanottavasti organisaatiosta (tutkimusvierailut)

Huom. Voit myös pyytää ohjaajaasi lähettämään lausunnon osoitteeseen uniogs (at) oulu.fi tai liitä lausunto hakemukseesi Webropolissa.

Epätäydellisiä tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei arvioida. Apurahan saajat julkaistaan päätöksen jälkeen tutkijakoulun verkkosivulla.

Matkarahapäätökset

Työskentelyapurahat

Matkustusrajoitteista johtuen osa vuoden 2021 matkarahoista on myönnetty väitöskirjan viimeistelyyn tarkoittetuina työskentelyapurahoina. Katso päätökset alta.

Tutkijakoulun apurahat ovat kilpailtua rahoitusta, joten kaikkia hyviä hakemuksia ei valitettavasti voida tukea. Emme perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.