UniOGS-matkarahat

Tutkijakoulu jakaa matkarahoja väitöskirjatutkijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin sekä aineistonkeruumatkoihin.

Hakukuulutus syksy 2022

Oulun yliopiston tutkijakoulu aukaisee elokuussa 2022 kaksi apurahahakua väitöskirjatutkijoille. Voit hakea joko:

1) Matkarahaa kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin sekä aineistonkeruumatkoihin. TAI

2) Rahoitusta virtuaalikursseille ja -konferensseihin osallistuessasi niihin etäyhteydellä.

Voit saada rahoitusta vain toisessa hauista. Hakuaika päättyy 21.8.2022. Huomaathan, että kumpaankin hakuun on oma erillinen hakulomake.

Haku on tarkoitettu aikavälillä elokuu 2022- tammikuu 2023 tapahtuviin matkoihin. Matkan tulee alkaa viimeistään 31.1.2023.

Matkaraha

Matkarahahaku (päivitetty 1.8.2022)

Tutkijakoulu jakaa matkarahoja väitöskirjatutkijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin sekä aineistonkeruumatkoihin. Matkarahoja voidaan myöntää osallistumismaksuihin, matkakustannuksiin ja majoitukseen. Jos matkaraha myönnetään konferenssimatkaan, väitöskirjatutkijan tulee esittää konferenssissa tutkimustuloksiaan (esitelmä tai posteri).

Kaikessa matkustuksessa tulee aina noudattaa Oulun yliopiston matkustusohjetta sekä mahdollisia Valtioneuvoston matkustusrajoituksia.

Haku on tarkoitettu aikavälillä elokuu 2022- tammikuu 2023 tapahtuviin matkoihin. Matkan tulee alkaa viimeistään 31.1.2023. Matka tulisi laskuttaa 2 viikon sisällä toteutumisesta. 

Matkarahaa haettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

 1. tutkimusvierailu on vähintään viikon mittainen tutkimustyöhön käytettävä ajanjakso kotimaisessa tai ulkomaisessa tutkimusorganisaatiossa.
 2. mikäli tohtorikoulutussuunnitelmaa ei ole tehty suositusten mukaisessa tavoiteajassa (noin 1. opiskeluvuosi), matkarahan saamisen todennäköisyys vähenee.
 3. matkarahaa voi hakea ennen konferenssiesityksen tai kurssiosallistumisen varmistumista. Mikäli esitystä tai osallistumista ei hyväksytä, rahoitus peruuntuu.
 4. rahoitus on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen (ei siirrettävissä).
 5. tutkijakoulun aiemmin myöntämä rahoitus otetaan huomioon päätöstä tehtäessä.

Matkarahan määrään vaikuttaa matkan kohde ja tarkoitus. Matkarahaa voidaan myöntää enintään 500 euroa kansallisiin konferensseihin ja kursseihin, 1000 euroa Euroopassa ja 1500 euroa Euroopan ulkopuolella järjestettäviin konferensseihin ja kursseihin. Tutkijavierailuihin myönnettävän matka-apurahan suuruus päätetään tapauskohtaisesti, ylärajana on 4000 euroa. Matka-apuraha voidaan myöntää väitöskirjatutkijalle enintään kerran vuodessa. Matkakuluja ei makseta takautuvasti: matkan on toteuduttava hakuajan jälkeen.

Haku päättyy 21.8.2022. Apurahaa matkoihin haetaan verkkolomakkeella

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan:

 1. Pääohjaajan lausunto matkan merkityksestä väitöskirjatutkijalle
 2. Viimeisin seurantaryhmän raportti tai jos väitöskirjatutkijalla ei ole seurantaryhmää, pääohjaajan antama lausunto väitöstyön etenemisestä
 3. Kutsukirje vastaanottavasti organisaatiosta (tutkimusvierailut)

Huom. Voit myös pyytää ohjaajaasi lähettämään lausunnon osoitteeseen uniogs (at) oulu.fi tai liitä lausunto hakemukseesi Webropolissa.

Epätäydellisiä tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei arvioida. Apurahan saajat julkaistaan päätöksen jälkeen tutkijakoulun verkkosivulla.

Virtuaalikurssit ja -kokoukset

Apurahahaku virtuaalikursseihin ja -konferensseihin osallistumiseen (päivitetty 1.8.2022)

Tutkijakoulu jakaa rahoitusta virtuaalikursseille tai -konferensseihin osallistumiseen etänä. Apurahan suurus on maksimissaan 500 € ja sen voi käyttää tohtoritasoisen verkkokurssin tai virtuaalikonferenssin osallistumismaksun kattamiseen. Apuraha maksetaan toteutuneen virtuaalikurssin/konferenssin jälkeen toteutuneiden osallistumismaksujen mukaan.

Verkkokurssin tai virtuaalikonferenssin tulee olla sisällöltään sopiva hakijan tohtoriopintoihin. Hakijan tulee etsiä sopiva kurssi/konferenssi itse. Huomaa, että monet verkkokurssit/konferenssit ovat myös ilmaisia. Näihin osallistumisesta on mahdollista saada opintopisteitä ohjaajan arvion mukaan.

Hakuaika loppuu 21.8.2022. Hae apurahaa verkkokurssille tai virtuaalikonferenssiin verkkolomakkeella.

Haku on tarkoitettu aikavälillä elokuu 2022- tammikuu 2023 tapahtuviin konferensseihin/kursseihin. Konferenssin/kurssin tulee alkaa viimeistään 31.1.2023 ja se tulee laskuttaa 2 viikon sisällä toteutumisesta. 

Huomaa, että et voi hakea rahaa takautuvasti jo toteutuneille kursseille/konferensseihin. 

 Hakemuksen liitteeksi vaaditaan ohjaajan lausunto. Pyydä ohjaajaasi lähettämään lausunto osoitteeseen osoitteeseen uniogs (at) oulu.fi. tai liitä lausunto sähköiseen hakemukseesi.

Ohjaajan lausunnon tulee sisältää:

 1. Perustelu kurssin/konferenssin tärkeydestä 
 2. Perustelu kurssin/konferenssin sopivuudesta hakijan tohtoriopintoihin (onko suoritus tohtoriopintotasoinen)
 3. Ohjaajan arvio myönnettävissä olevasta opintopistemäärästä

Epätäydellisiä tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei arvioida. Apurahan saajat julkaistaan päätöksen jälkeen tutkijakoulun verkkosivulla.

Matkarahapäätökset

Työskentelyapurahat

Matkustusrajoitteista johtuen osa vuoden 2021 matkarahoista on myönnetty väitöskirjan viimeistelyyn tarkoittetuina työskentelyapurahoina. Katso päätökset alta.