Tutkimuksen arviointi

Yliopistolaki velvoittaa suomalaiset yliopistot arvioimaan tutkimustaan säännöllisesti. Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointi (Research Assessment Exercise – RAE) toteutetaan kuuden vuoden välein kansainvälisenä tieteellisenä vertaisarviointina. Lisäksi yliopiston monitieteisen tutkimuksen keskusten tutkimus arvioidaan neljän vuoden välein.

RAE2020

Oulun yliopiston uusin tutkimuksen kokonaisarviointi toteutettiin vuosina 2019-2020 (RAE2020). Arviointiin osallistuivat kaikki Oulun yliopiston 57 tutkimusyksikköä, mukaan lukien Sodankylän geofysiikan observatorio, Kajaanin yliopistokeskus ja Kerttu Saalasti instituutti.

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva yliopistossa tehtävän tutkimuksen laadusta ja painopisteistä, vahvuuksista ja kehittämiskohteista, tutkimuksen kriittisen massan rakentumisesta, tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä uusista avauksista.

Yliopiston tutkimusta arvioitiin kolmessa eri tieteellisessä vertaisarviointipaneelissa:

• Biotieteet, terveys ja ympäristö
• Kulttuuri ja yhteiskunta
• Luonnontieteet ja tekniikka

Arvioinnit perustuivat tutkimusryhmien itsearviointeihin, tieteellisiin toimintasuunnitelmiin, bibliometrisiin analyyseihin ja haastatteluihin. Bibliometriset analyysit suoritettiin CWTS Leidenin ja Oulun yliopiston kirjaston yhteistyönä ja niistä tuotettiin CWTS:n ja Oulun yliopiston kirjaston erilliset analyysit.

RAE2020-raportti esittelee arvioinnin tuloksia tutkimusyksiköistä yliopistotasolle. Kahdessa bibliometrisessä raportissa analyysit on tehty tiedekunta- ja yliopistotasolla.

Raportit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä:

Research Assessment Exercise 2020 Report. International Evaluation of Research at the University of Oulu

RAE2020 Bibliometric analyses performed by Oulu University Library

Research performance analysis for the University of Oulu 2013–2017/2019

Lisätiedot tutkimuksen arvioinnista: aija.ryyppo@oulu.fi

Aiheeseen liittyvää

Sinua voisi kiinnostaa myös