Eläinpalvelut

Koe-eläinkeskuksen tehtävänä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista eläimen koko elinkaaren aikana, ja auttaa tutkijoita toteuttamaan kokeet ja toimenpiteet parhaalla mahdollisella tavalla.

Eläintilaukset

Eläinten tilaaminen ja luovutus

 • Eläinten tilausta varten tarvitset hankelupanumeron tai käyttölupanumeron.
 • Ole yhteydessä eläinosastoon ja varmista, että osastolla on riittävästi tilaa koettasi varten.
 • Tilaa eläimet LabAnimals Pro eläintietojärjestelmän kautta hyvissä ajoin.
 • Hiiriä toimitetaan barrierin ulkopuolelle aamulla klo 9 tai iltapäivällä klo 13. Poikkeusaikatauluista sovitaan erikseen.
 • Oikea laskutusosoite on tärkeä – jos osoite muuttuu, muista ilmoittaa muutoksesta KEKSin toimistoon.
 • Eläimet luovutetaan sovittuna aikana eläinosastolla.
 • Ennen kokeen aloittamista hyvinvointiryhmän kokouksessa sovitaan käytännön järjestelyistä.

Suurten koeryhmien tilaukset kannattaa tehdä ajoissa, jolloin eläinten saatavuus varmistetaan.

Oulun yliopistossa eläinkokeita saa tehdä vain Koe-eläinkeskuksen tiloissa. Eläimet toimitetaan sopimuksen mukaan.

Hiirien lähetys

KEKSistä toimitetaan hiiriä sekä kotimaisille että ulkomaisille koe-eläinlaitoksille. Vastaanottava laitos pyytää eläinten terveystarkkailutodistukset ennen lähetyksen vahvistamista. Hiiribarrierissa, josta hiiret yleensä toimitetaan, tehdään terveystarkkailu säännöllisesti kolmen kuukauden välein. KEKSin eläinlääkäri toimittaa vastaanottajalle pyydettäessä todistuksen lähetettävien eläinten terveydentilasta ja lähettävän yksikön olosuhteista.

Hinnasto ja laskutusperuste

Annostelut ja koetekniikat

Koe-eläinkeskuksen suositukset ja ohjeistukset annosteluissa noudattavat hankelupalautakunta (ELLA) ohjeita. Toimenpiteiden ohjeistus perustuu tutkimuksiin, suosituksiin sekä pitkäaikaiseen kokemukseen parhaista ja säästävimmistä suoritustavoista. Seuraamme tekniikoiden kehittymistä ja otamme parempia tekniikoita aktiivisesti käyttöön.

Aineiden annostelu

Gm-eläinpalvelut

 • Neuvonta hankeluvissa,käyttöluvissa sekä gm-rekisteri-ilmoituksissa
 • Gm-hiirien tuotanto ja ylläpitäminen hiiribarrierissa
 • Eläinkirjanpito
 • Kokeellinen toiminta tutkimusosastolla