Tutkimuspalvelut

Koe-eläinkeskus tarjoaa tutkimuspalveluita Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkijoille sekä sopimuksen mukaan ulkopuolisille tutkimuslaitoksille
Tutkimuspalvelut

Tehtävät

Koe-eläinkeskuksen tehtävänä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista eläimen koko elinkaaren aikana, ja auttaa tutkijoita toteuttamaan kokeet ja toimenpiteet parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Tuottaa ja hankkii eläimiä tutkimustarkoituksiin
 • Ylläpitää ja hoitaa eläimiä kokeiden aikana
 • Eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Huolehtii ympäristöolosuhteista
 • Avustaa toimenpiteissä
 • Ylläpitää eläinten tietojärjestelmää ja auttaa eläinkirjanpidossa ja tilastoinnissa
 • Avustaa hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Toimittaa eläimiä muihin tutkimuslaitoksiin

Terveys ja eläinlääkintähuolto

Koe-eläinten eläinlääkintähuolto perustuu ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. KEKSin eläinlääkintähuollosta vastaa koe-eläimiin erikoistunut eläinlääkäri.

Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat tehtävät:

 • Eläinten terveydentilan valvonta
 • Mikrobiologiset terveystarkkailut ja muu sairauksien ennaltaehkäiseminen
 • Sairauksien hoitaminen
 • Neuvonta erilaisissa koe- ja hoitotoimenpiteissä
 • Neuvonta eläinten hyvinvoinnin edistämisessä

Tärkeä osa koe-eläinten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa on säännöllisesti tehtävät mikrobiologiset terveystarkkailut. KEKSissä tehdään säännöllisesti jyrsijöiden terveystarkkailuja.