Diversity in Education (DivE)

Diversity in Education (DivE) on monitieteinen tutkimusryhmä Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.
many marbles in a circle, one in the middle

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksessamme sukellamme moninaisiin kasvatustieteellisiin teemoihin, joissa otetaan huomioon oppijoiden moninaisuus, erilaiset tavat ymmärtää ja toimia kasvatuksen moninaisissa konteksteissa, monitieteelliset ja kriittiset lähestymistavat, aina varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Menetelmälliset lähestymistapamme sisältävät sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimustemme asetelmat vaihtelevat aina havainnointi- ja osallistavista tutkimuksista interventio- ja pitkittäistutkimuksiin. Tavoitteenamme on tuottaa kansainvälisesti tunnettua alamme johtavaa tutkimusta, jonka tuloksia voidaan myös soveltaa käytännön kasvatus- ja opetustyössä.

Tutkimusryhmä