JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA (HealthManagement)

Tutkimusryhmässä tutkitaan sosiaali- ja terveysalan johtamista, palveluja ja työhyvinvointia potilaiden ja asiakkaiden, ammattilaisten ja johtajien näkökulmista.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Outi Kanste

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksen painopisteitä: 

  • Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla: digitaalisten palvelujen johtaminen ja johtamisosaaminen, etäjohtaminen, tietoperustainen ja näyttöön perustuvan terveydenhuollon johtaminen, monialainen yhteistyö ja johtaminen, osaamisen ja muutoksen johtaminen 
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut: asiakas- ja ihmislähtöisyys, paljon palveluja tarvitsevat, digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, kokemukset tekoälystä, yhteiskehittäminen ja arvoluonti, yhteistoiminnan johtaminen 
  • Työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla: digitalisaation vaikutus johtajien ja henkilöstön työhyvinvointiin, työhyvinvointia ja osaamista edistävät interventiot 

Tutkimusaineisto sisältää laadullista ja määrällistä aineistoa: aineistot perustuvat haastatteluihin ja kyselyihin potilailta, asiakkailta, ammattilaisilta ja johtajilta, dokumentteihin sekä rekisteri- ja interventiotutkimuksiin. Ryhmässä on monipuolista asiantuntemusta sekä laadullisesta että määrällisestä tutkimuksesta, ja erityisesti sisällön analyysistä, kuvailevista ja monimuuttujaisista tilastollisista menetelmistä sekä systemaattisista ja scoping -katsauksista (Joanna Briggs Instituutin ohjeistuksen mukaisesti). 

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää johtaa dosentti Outi Kanste. Ryhmään kuuluu väitöskirjatutkijoita ja maisterivaiheen opiskelijoita.

Yhteiskunnallinen vaikutus

Tuotamme tutkimustietoa vastuullisten, laadukkaiden ja kestävien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuudesta ja yhdenvertaisesta saatavuudesta eri asiakasryhmillä sekä palvelujen digitalisaatiosta. Tutkimustietoa tuotetaan vaikuttavien johtamiskäytäntöjen edistämiseksi sekä digitalisoituvan sosiaali- ja terveysalan johtamisen haasteisiin vastaamiseksi. Tutkimuksellinen mielenkiintomme kohdistuu myös työhyvinvointiin ja sen edistämiseen kuten ammattilaisten rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen, kouluttamiseen ja työssä pysymisen tukemiseen työvoimavaltaisella sosiaali- ja terveysalalla.  

Tavoitteenamme on saavuttaa korkeampi sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuuden taso teknologian uudistamisen ja innovaatioiden sekä osaavien ammattilaisten avulla. Tavoitteenamme on myös terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille sekä eriarvoisuuden vähentäminen, oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden edistäminen eri asiakas- ja väestöryhmissä.  

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen ja johtamisen kehittämisessä vaikuttavammaksi, kestävämmäksi, inhimillisemmäksi sekä modernin ja digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. 

Tutkimustietoa tuotetaan yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden sekä palvelujärjestelmän kanssa vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, johtamisen sekä koulutuksen ja opetuksen tarpeisiin. Koulutamme asiantuntijoita vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin tutkimustietoon perustuen.