Johtaminen terveydenhuollossa (HealthManagement)

Tutkimusryhmässä tutkitaan johtamista, palveluja ja​ organisaatioita sosiaali- ja terveydenhuollossa​. Tutkimuksen painopisteinä ovat kestävä johtaminen ja palvelut digitalisoituneessa ja uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä niiden ihmislähtöisyys.
Healthmanagement research group

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tuotamme tutkimustietoa, jonka tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen ja johtamisen kestävyyttä ja ihmislähtöisyyttä. Tutkimustietoa tuotetaan digitalisoituneen ja uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen tarpeisiin. Lisäksi tuotamme tutkimustietoa työyhteisöjen ja organisaatioiden hyvinvoinnista ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimusaineistona käytämme haastatteluja ja kyselyjä sekä dokumentteja ja rekisteriaineistoja. Hyödynnämme määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä sekä systemaattisia katsauksia.

Tutkimusryhmässä tuotettu tieto mahdollistaa kestävien ja ihmislähtöisten palvelujen ja johtamisen kehittämisen uusien innovaatioiden sekä osaavien ammattilaisten ja johtajien avulla.

Ryhmän painopistealueet

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen ja johtamisen kehittämistä kestävämmiksi, ihmislähtöisemmiksi sekä uudistuvan ja teknologisoituvan yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi. Tutkimustietoa tuotetaan yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden sekä palvelujärjestelmän kanssa vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, johtamisen sekä koulutuksen ja opetuksen tarpeisiin.

Koulutamme asiantuntijoita vaativiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin tutkimustietoon perustuen.

Sosiaalinen media

Instagram: @healtcaremanagement_unioulu

Twitter: @UniOulu_teha