Physiological Signal Analysis Group

Yksilöllinen terveydenhuolto on viimeaikainen maailmanlaajuinen megatrendi, jonka tavoitteena on parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Kehitämme läpimurtoteknologioita ratkaisemaan keskeisiä haasteita, mukaan lukien seuraavan sukupolven signaalianalyysitekniikoita kohti personoituja lääketieteen ja hyvinvoinnin ratkaisuja.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Professor
    Tapio Seppänen

Tutkimusryhmän kuvaus

Fysiologisen signaalianalyysitiimin tehtävänä on suorittaa korkeatasoista perus-, soveltavaa ja translatiivista tutkimusta biolääketieteessä. Tavoitteena on kehittää, soveltaa ja arvioida uusia biolääketieteellisiä mittausteknologioita terveyden ja hyvinvoinnin alueilla. Tutkimus keskittyy fysiologisten ilmiöiden mittaamiseen, jotka liittyvät:

  • verenkiertojärjestelmään
  • hengityselimistöön
  • keskushermostoon ja autonominen hermostoon
  • affektiiviseen järjestelmään / tunteisiin

Tutkimuksemme on monitieteistä ja sitä tehdään yhteistyössä sairaaloiden ja teollisuuskumppaneiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Käytämme suuria kliinisiä aineistoja menetelmien kehittämiseen ja validointiin. Suuret kohortit, digitaaliset biopankit ja muut nousevat digitaaliset terveystietojen varastot ovat yhä tärkeämpiä tietolähteitä tutkimuksellemme. Tutkimuksemme kohdistuu tulevaisuuden e-terveydenhuoltojärjestelmiin, joissa suuren datan analytiikka yhdistettynä arkaluonteisiin terveystietoihin tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita, kuten yksityisyyden ja tietoturvan osalta.
Tutkimusprofiili perustuu tietotekniikan ja lääketieteen linkittämiseen, tavoitteena hyödyntää tietotekniikan, signaalin- ja kuvankäsittelyn, hahmontunnistuksen, biofysiikan, lääketieteellisen kuvantamisen, sovelletun matematiikan, simuloinnin, biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen menetelmiä.

Tutkimusalueet