Psykiatrinen epidemiologia – Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmä tutkii erilaisia psykiatriseen epidemiologiaan liittyviä aiheita. Tutkimusaiheita ovat muun muassa psykooseihin, masennukseen ja alkoholinkäyttöön liittyvä riski- ja ennustetutkimus. Skitsofrenia ja muut psykoottiset häiriöt ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma, jotka vaivaavat noin 3–4 prosenttia väestöstä. Suomessa psykoottisten häiriöiden yleisyys on vielä suurempi, noin 4,5 %. Skitsofrenia on monimutkainen geneettinen häiriö, joka ilmentää yhdistettyä ympäristö- ja geneettistä syy-yhteyttä. Tähän mennessä löydettyjä mahdollisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi pitkälle edennyt isän ikä, synnytyskomplikaatiot, kannabiksen käyttö, motoriset häiriöt, kaupungissa asuminen ja alhainen älykkyysosamäärä. Pohjois-Suomen syntymäkohorteista saadut tiedot ovat tukeneet monia näistä keskeisistä löydöksistä. Masennus on suuri kansanterveydellinen huolenaihe, ja se koskee noin kymmentä prosenttia väestöstä. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi erilaiset biologiset ja sosiaaliset tekijät, persoonallisuus ja elämäntapahtumat. Tutkimusryhmä tutkii myös psykososiaalisia tekijöitä liittyen syöpään ja temperamenttipiirteiden vaikutusta fyysiseen ja mielenterveyteen. Tiimillä on pitkä kokemus epidemiologiasta ja laajoista tutkimusaineistoista, joten löydöksillä on todennäköisesti sekä kliinistä että kansanterveydellistä vaikutusta.

Tutkimusryhmän vetäjä

Jouko Miettunen, tohtori, on kliinisen epidemiologian professori, joka työskentelee pääasiassa psykiatristen ja psykologisten aiheiden parissa Pohjois-Suomen syntymäkohortin tutkimuksissa. Hänellä on kokemusta useista kansallisista ja kansainvälisistä hankkeista, jotka liittyvät epidemiologiaan. Hänen taustansa on tilastoissa ja epidemiologiassa. Hänellä on yli 350 julkaisua erityisesti skitsofreniasta, temperamentista ja lääketieteellisistä tilastoista.

Tutkimusryhmämme

Mihin olemme menossa

Pohjois-Suomen syntymäkohortit tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet tutkia riskitekijöitä, aikatrendejä ja yhteisvaikutuksia psykoosien ja masennuksen riskitekijöissä vertailukelpoisissa aineistoissa. Pitkittäisaineistoja ja väestöaineistoa hyödyntävät tutkimukset tuottavat todennäköisesti uutta tietoa psykiatristen häiriöiden riskitekijöistä.

Yhteistyökumppanit

  • Erika Jääskeläinen, Oulun yliopisto, Oulu
  • Peter Jones, Cambridgen yliopisto, Cambridge, Iso-Britannia
  • Graham Murray, Cambridgen yliopisto, Cambridge, iso-Britannia
  • John McGrath, Queenslandin yliopisto, Brisbane, Australia
  • Solja Niemelä, Turun yliopisto, Turku
  • Leena Ala-Mursula, Oulun yliopisto, Oulu

Mistä meidät löytää

Väestöterveyden tutkimusyksikkö, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

jouko.miettunen[at]oulu.fi