Hanna Virpiranta

Diplomi-insinööri
Väitöskirjatutkija

Kemiallinen prosessitekniikka
Teknillinen tiedekunta

DI Hanna Virpiranta toimii väitöskirjatutkijana Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikön Teollisuusvesitutkimusryhmässä. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt sulfaatti- ja metallipitoisten vesien biologiseen käsittelyyn. Hanna on työskennellyt kaivosten ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävissä projekteissa ja hänen osaamiseensa kuuluvat biologisten vedenpuhdistusmenetelmien kehittäminen ja testaus laboratoriomittakaavassa.

Tutkimusaiheet

  • Teollisuusjätevesien käsittely
  • Biologinen jätevedenkäsittely
  • Biologinen sulfaatinpelkistys
  • Bioremediaatio

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

hanna.virpiranta@oulu.fi

Vierailuosoite

PR208

Postiosoite

Kemiallinen prosessitekniikka
Oulun yliopisto
PL 4300
FI-90014 Oulun yliopisto