Hanna Virpiranta

TkT Hanna Virpiranta toimii tutkijana Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikössä. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt teollisuuden sivuvirtojen biologiseen käsittelyyn ja arvokomponenttien talteenottoon. Hanna on työskennellyt useissa kaivosten ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävissä projekteissa ja hänen osaamiseensa kuuluvat biologisten vedenpuhdistusmenetelmien kehittäminen ja testaus laboratoriomittakaavassa.

Tutkimusaiheet

  • Teollisuusjätevesien käsittely
  • Biologinen jätevedenkäsittely
  • Biologinen sulfaatinpelkistys
  • Bioremediaatio

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

hanna.virpiranta@oulu.fi

Vierailuosoite

PR211

Postiosoite

Kemiallinen prosessitekniikka
Oulun yliopisto
PL 4300
FI-90014 Oulun yliopisto