Ajankohtaisia asioita KTK:ssa elo-syyskuussa 2021

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille ajankohtaisia asioita alkusyksyllä 2021.

Tähän viestiin on koottu tietoa lukuvuoden aloitukseen, vapaavalintaisiin opintoihin ja psykologian opintoihin liittyen. Luethan viestin huolella.

1. Opintoneuvonta valmistautuu uusien opiskelijoiden vastaanottoon ja orientaatioon. Koulutussuunnittelijoiden syksyn vastaanottoajat julkaistaan syyskuun aikana. Yhteystiedot ja vastaanottoajat tulevat löytymään sivulta https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yhteystiedot-opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut#

2. Valinnaiset opinnot

KTK:n valinnaiset opinnot löytyvät Pepistä kohdasta "Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet". Myös muiden tiedekuntien opintojaksoja ja PPKYO:n opintojaksoja voi opiskella valinnaisiin opintoihin. Tarkistathan omasta tutkintorakenteestasi kuuluuko tutkintoosi valinnaisia opintoja ja kuinka monta opintopistettä.

3. Peppi -järjestelmä otetaan käyttöön vähitellen. Vanhat opiskelijat tekevät hopsin vielä Weboodiin (esim. PPKYOn maksusitoumukset hopsin kautta), uudet opiskelijat tulevat tekemään hopsin tulevaisuudessa Peppiin.

4. Psykologian tutkinto-ohjelman alkaa 1.8.2021- vaikutus psykologian perus- ja aineopintojen opiskeluun

- Psykologian tutkinto-ohjelman opinnot on suunnattu ensisijaisesti psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

- Kasvatustieteiden suuntautumisvaihtoehdon (pääaine kasvatustiede, kasvatuspsykologia) opiskelijat voivat opiskella vapaasti psykologian perus- ja aineopinnot pää- tai sivuaineena oman tutkintorakenteensa mukaisesti.

- Psykologian perus- ja aineopinnot ovat keväästä 2021 alkaen KTKssa haettava sivuaine, johon haetaan kevään sivuainehaussa. HUOM! KTKn opiskelijat, jotka ovat aloittaneet psykologian perus- tai aineopinnot ennen 1.8.2021 ja heillä on suoritusmerkintä/merkintöjä opinnoista, voivat opiskella opintokokonaisuuden vapaasti loppuun.

- Psykologian aineopintojen opetussuunnitelma on muuttunut 1.8.2021. Kaikkia vanhoja opintojaksoja ei enää järjestetä. Mikäli opiskelijalta puuttuu psykologian aineopinnoista yksi tai useampi opintojakso, hän suorittaa ensisijaisesti uudessa opetussuunnitelmassa mainitut pakolliset aineopintojaksot niiltä osin kuin hän ei ole niitä vielä suorittanut. Siirtymäsäännökset ja rinnastustaulukot Opiskelijalle- sivustolla https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/sivuaineopinnot#154

HUOM! Psykologian tutkinto-ohjelman opintojaksot tai uudet aineopintojaksot eivät ole vapaavalintaisia opintojaksoja tiedekunnan opiskelijoille.

Mikäli joku psykologiaan opintoihin liittyvä seikka mietityttää, lähetäthän viestin osoitteeseen study.education@oulu.fi otsikolla 'Psykologian opinnot' . Ilmoitathan aina viestissä myös opiskelijanumerosi ja suuntautumisvaihtoehtosi.

5. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston (PPKYO) opinnoista on lähetetty oma viesti. Luethan sen huolella ja päivitä HOPSisi ja lähetä se hyväksyttäväksi koulutussuunnittelijalle, mikäli tarvitset kesäyliopiston kautta järjestettäviä opintoja tutkintoosi.

6. Kieli- ja viestintäkoulutuksesta halutaan muistuttaa toisen kotimaisen kielen opiskelijoita lähtötasosta, josta löytyy tietoa sivulta https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/kieli-ja-viestintakoulutus/ruotsi-svenska/lahtotaso. Kurssille ei voi osallistua ilman riittävää lähtötasoa. Asiasta on informoitu myös ensimmäisen vuosikurssin kvk-infossa orientaatioviikolla. Toinen huomioitava seikka on, että opiskelijoilla, joilla on oppimisvaikeuksia pitää olla opintopsykologin suositus yksilöllisistä opintojärjestelyistä ennen kurssien alkua. Lausuntoa/suositusta hankkimisessa voi mennä aikaa, joten varaathan heti ajan, jos se on tarpeen. Suositusta voi tietenkin käyttää myös muiden opintojaksojen kohdalla. https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/tukea-opiskeluun

Viimeksi päivitetty: 27.8.2021