Tukea opiskeluun

Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille opiskelun tueksi monenlaisia palveluja. Ohjausta ja neuvontaa ja tarjotaan opiskelijoille opintopolun eri vaiheissa opintojen suunnitteluun ja ajanhallintaan, opintojen etenemiseen, harjoitteluun, opinnäytetyön tekemiseen ja työelämään siirtymiseen liittyen.