Lähtötaso, suoritusvaihtoehdot ja vapautus

Kaikkien tutkinto-ohjelmien ruotsin kursseille vaaditaan riittävä lähtötaso, jotta pystyt opiskelemaan alakohtaista kieltä, tekemään työelämäpohjaisia harjoituksia ja puhumaan ruotsia pari- ja ryhmäkeskusteluissa.

Lähtötasosi on kunnossa, kun sinulla on jokin näistä:

 • lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7
 • yo-tutkinnon arvosana A–L
 • IB-lukion Swedish B SL vähintään arvosanalla 4.

Jos nämä ehdot eivät täyty...

... opiskelijan tulee täydentää osaamistaan ennen tutkinto-ohjelmakohtaista pakollista kurssia seuraavasti:

· Jos lukion ruotsin oppimäärä on suoritettu arvosanalla 5 tai 6, tulee suorittaa 901018Y Ruotsin valmentava kurssi.

· Jos lukion ruotsin oppimäärää ei ole suoritettu, tulee suorittaa YK00AH19 Kom igång! -kurssi tai aikuislukiossa vähintään kurssit/opintojaksot 3-5 (huom! tarvittaessa lisäksi 901018Y Ruotsin valmentava kurssi).

Mitä teen kun...?

… en ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä?
Voit täydentää perustaitojasi kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 1. Hanki riittävät perustaidot aikuislukion ruotsin kielen kursseilla. Suorita vähintään kurssit 3 - 5 (kurssien keskiarvosana vähintään 7), koska ne taitotasoltaan ja sisällöltään antavat paremman pohjan oman alan ruotsin kurssille. Jos ruotsin kurssiesi keskiarvo on alle seitsemän, suorita lisäksi 901018Y Ruotsin valmentava kurssi hyväksytysti ennen varsinaista ruotsin kurssia.

  TAI

 2. Ilmoittaudu yliopiston järjestämälle kurssille YK00AH19 Kom igång! (4 op). Kurssia järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella, ja opetus toteutetaan lähiopetuksena Linnanmaalla. Kurssilla on pakollinen läsnäolo, ja päiväopetusta on kaksi kertaa viikossa koko lukukauden ajan. Kom igång! -kurssille on rajoitettu osallistujamäärä, ja osallistujat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Kom igång! -kurssin suorittaneiden ei tarvitse suorittaa Ruotsin valmentavaa kurssia. Kom igång! -kurssin pitää olla suoritettuna ennen ilmoittautumista oman alan ruotsin kurssille.

… olen suorittanut yhden ruotsin kurssin ammatillisessa oppilaitoksessa?
Voit täydentää perustaitojasi kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 1. Hanki riittävät perustaidot aikuislukion ruotsin kielen kursseilla. Suorita vähintään kurssit 3 - 5 (kurssien keskiarvosana vähintään 7), koska ne taitotasoltaan ja sisällöltään antavat paremman pohjan oman alan ruotsin kurssille. Jos ruotsin kurssiesi keskiarvo on alle seitsemän, suorita lisäksi 901018Y Ruotsin valmentava kurssi hyväksytysti ennen varsinaista ruotsin kurssia.

  TAI

 2. Ilmoittaudu yliopiston järjestämälle kurssille YK00AH19 Kom igång! (4 op). Kurssi alkaa keväällä 2023, ja opetus toteutetaan lähiopetuksena Linnanmaalla. Kurssilla on pakollinen läsnäolo, ja päiväopetusta on kaksi kertaa viikossa koko kevään ajan. Kom igång! -kurssille on rajoitettu osallistujamäärä, ja osallistujat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Kom igång! -kurssin suorittaneiden ei tarvitse suorittaa Ruotsin valmentavaa kurssia. Kom igång! -kurssin pitää olla suoritettuna ennen ilmoittautumista oman alan ruotsin kurssille.

  Jos tiedät, että lukujärjestyksesi on täysi ensi keväänä oman alan kursseista, kannattaa valita aikuislukion kurssit, koska niihin voit osallistua iltaisin tai kesän aikana. Vaativuudeltaan kurssit ovat samaa tasoa.

… olen suorittanut vain 1 - 2 lukion ruotsin kurssia / … olen suorittanut useita ruotsin kursseja ammatillisessa oppilaitoksessa?
Suorita puuttuvat kurssit aikuislukiossa vähintään keskiarvosanalla 7. Korvaa puuttuvat suoritukset valitsemalla kurssien 3 - 5 joukosta. Jos ruotsin kurssiesi keskiarvo on alle seitsemän, suorita lisäksi 901018Y Ruotsin valmentava kurssi hyväksytysti ennen varsinaista ruotsin kurssia.

Vaihtoehtoisesti voit suorittaa yliopiston järjestämän kurssin YK00AH19 Kom igång! (4 op). Kurssia järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella, ja opetus toteutetaan lähiopetuksena Linnanmaalla. Kurssilla on pakollinen läsnäolo, ja päiväopetusta on kaksi kertaa viikossa koko kevään ajan. Kom igång! -kurssille on rajoitettu osallistujamäärä, ja osallistujat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Kom igång! -kurssin suorittaneiden ei tarvitse suorittaa Ruotsin valmentavaa kurssia. Kom igång! -kurssin pitää olla suoritettuna ennen ilmoittautumista oman alan ruotsin kurssille.

… olen suorittanut lukion ruotsin B-oppimäärän keskiarvosanalla 5 tai 6 mutta en ole kirjoittanut ruotsin yo-koetta?
Suorita 901018Y Ruotsin valmentava kurssi hyväksytysti ennen varsinaista ruotsin kurssia.

… olen suorittanut lukion ruotsin B-oppimäärän vähintään keskiarvosanalla 5 ja olen suorittanut ruotsin yo-kokeen (arvosana A-L)?
Tervetuloa oman alan kurssille!

… olen suorittanut lukion ruotsin B-oppimäärän vähintään keskiarvosanalla 7, mutta en ole kirjoittanut ruotsin yo-koetta?
Tervetuloa oman alan kurssille!

… olen suorittanut lukiossa ruotsin A-oppimäärän, pitkän ruotsin, vähintään arvosanalla 5 ja/tai olen kirjoittanut A-ruotsin ylioppilaskokeen hyväksytysti?
Tervetuloa oman alan kurssille!

… lähtötasoni on kunnossa, mutta aiemmista ruotsin opinnoistani on kulunut pitkä aika?
Päivitä kielitaitoasi kertaamalla perussanastoa ja -rakenteita itsenäisesti esim. verkkoharjoitusten avulla.

Vapautus

Voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimuksesta, jos olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, olet saanut koulusivistyksesi ulkomailla tai jos sinut on vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista alemmissa koulutusasteissa (todistus vapautuksesta).

Jos sinulle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, sinut voidaan vapauttaa toisen kotimaisen kielen taidon osoituksesta, jos sinulla on lähtötasovaatimukseen nähden selvästi riittämätön määrä hyväksytysti suoritettuja toisen kotimaisen kielen lukio-opintoja.

Tällaisessa tapauksessa sinut vapautetaan toisen kotimaisen kielen opintojen tekemisestä kokonaan, ja opetussuunnitelma määrittelee mitä opintoja suoritat näiden opintojen sijaan, jotta tutkintovaatimus täyttyy.

Sinun on tiedostettava, että jos sinulta puuttuu suoritus julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta, et ole pätevä Suomessa valtion tai kuntien virkoihin.
Lisäksi sinulle voidaan erityisistä syistä yksilöllisillä opintojärjestelyillä suositella vapautusta tutkintoon kuuluvien kieliopintojen suorittamisesta. Suositukset perustuvat terveydenhuollon asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin ja opintopsykologin arvioon. Opetussuunnitelma määrittelee, mitä opintoja voit suorittaa näiden opintojen sijaan, jotta tutkintovaatimus täyttyy. Vapautuksen antaa kieli- ja viestintäkoulutus.

Jos olet jo aiemmin suorittanut toisen kotimaisen kielen opinnot muussa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, voit hakea hyväksilukua (ei vapautusta) normaalisti.

Valtionhallinnon kielitutkinto ja korvaava koe

Toisen kotimaisen kielen voi suorittaa myös tutkinnon jälkeen, valtionhallinnon kielikokeella (maksullinen). On kuitenkin huomattava, että tässäkin kokeessa tarvitaan riittävät pohjatiedot ja -taidot. YKI-testillä voi todentaa myös riittävän kielitaidon.

Jos olet opiskellut tai työskennellyt pitkähkön ajan ruotsinkielisellä kielialueella tai sinulla on kaksikielinen perhetausta sekä riittävä oman erikoisalan ruotsin kielen taito, voit suorittaa oman alan ruotsin kurssin korvaavin kokein. Jos tunnistat tästä itsesi, ota yhteyttä oman tutkinto-ohjelmasi ruotsin vastuuopettajaan (ks. yhteystiedot). Ensin järjestetään kirjallinen koe, joka vastaa varsinaisen kurssin alakohtaista loppukoetta. Mikäli saat siitä arvosanaksi hyvä taito, voit jatkaa suulliseen kokeeseen. Jos saat myös siitä arvosanaksi hyvä taito, kurssi korvautuu näillä suorituksilla. Tutustu arviointikriteereihin täällä!

UKK- Usein kysytyt kysymykset

Hyvä tietää:

 • Kurssin alussa tehdään lähtötasotesti, jonka perusteella opettaja voi antaa sinulle kurssin suorittamista tukevia harjoitustehtäviä (901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu 1-3 op).
 • Aikuislukion B-ruotsin oppimäärän (viisi kurssia) suorittaminen on ilmaista Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijalle. Jos peruutat osallistumisesi kurssin alkamisen jälkeen tai keskeytät, aikuislukio perii sinulta kurssimaksun. Anna ilmoittautuessasi tieto, että olet Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija.
 • Tarvittaessa sinulla on oltava todistus suoritetuista ruotsin kursseista, esimerkiksi linkki Opintopolkuun.
 • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa voit suorittaa ruotsin kursseja myös kesällä. Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot ovat sinulle maksuttomia.
 • Mikäli olet aiemmin opiskellut Oulun yliopistossa ja jatkat opintojasi, oma tiedekuntasi päättää, mitä voidaan hyväksyä suorituksiin kun jatkat. Ruotsin osalta on hyvä muistaa, että nykyisen kielilain asetusten mukaan suorituksessa pitää olla suullinen ja kirjallinen arvosana erikseen (tyydyttävä tai hyvä taito).

Selvitä toisen kotimaisen kielen polku tästä (suomi tai ruotsi)