Avoinna kaikille - kielten oppimista ja kavereita Cafe Linguassa

Vastajulkaistu yliopiston kielipoliittinen ohjelma terävöittää kielten käyttöä yliopistoarjessa ja hallinnossa. Kielten puhumista voi harjoitella rennosti ja hauskasti esimerkiksi opintojaksoilla tai Cafe Linguassa.

Oulun yliopiston kielipoliittinen ohjelma

Oulun yliopisto on monikulttuurinen ja globaali yhteisö: yliopiston kampuksella puhutaan tusinoittain kieliä joka päivä. Yliopiston uusi kielipoliittinen ohjelma julkaistiin elokuussa, ja sen julkistustilaisuus järjestettiin yliopiston Linnanmaan kampuksella maanantaina 26.9. Euroopan kielten päivänä. Kielipoliittinen ohjelma on elävä dokumentti. Se ei siis ole sellaisenaan valmis tai lopullinen, vaan sitä kehitetään jatkuvasti saadun palautteen ja yhdessä käydyn keskustelun mukaan.

Kielipoliittisen ohjelman tavoite on selkeyttää ja tuoda esille kielten käyttöä Oulun yliopiston hallinnossa ja arjessa. Sen tarkoituksena on herätellä puhujia ja kuulijoita siihen, millä tavalla kieli vaikuttaa jokapäiväiseen vuorovaikutukseemme. Tavoitteena on saada kaikki relevantti tieto jokaisen saataville, eli jokainen yliopistoyhteisön jäsen osalliseksi yliopistossa. Myös suomea puhumattomilla on oikeus osallistua yliopistoyhteisön toimintaan sen kaikilla osa-alueilla: hallinnosta opiskeluun ja vapaa-ajan toimintaan saakka. Lue lisää vaikutusmahdollisuuksistasi ja kielipoliittisen ohjelman kehittämisestä yliopiston nettisivuilta.

Suomen kieli on yliopiston virallinen kieli niin hallinnossa kuin viestinnässäkin. Sen rinnalla kuitenkin kulkee englanti, jonka avulla viestitään laajasti ja kansainvälisesti; siis niin, että jokainen voi olla osallinen yliopistoyhteisöön. Oulun yliopistolla on myös valtakunnallinen vastuu saamen kielten opetuksessa. Lisäksi kielipoliittinen ohjelma rohkaisee käyttämään kaikkia muitakin kieliä aina silloin, kun se on mahdollista. Monikielisyys on rikkaus!

Opi uusia kieliä Cafe Linguassa

Haluatko laajentaa kielitaitoasi? Cafe Linguassa se on helppoa ja hauskaa! Cafe Lingua on viikoittainen Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksen, Talent Boost -hankkeen sekä Erasmus Student Networkin eli ESN:n yhdessä toteuttama, kaikille avoin kohtaamispaikka. Cafe Linguassa osallistujat muodostavat kielipöytiä, joiden äärellä tutustutaan, keskustellaan ja pelaillaan. Tarkoituksena on kehittää omia kielitaitojaan rennon ja autenttisen keskustelun lomassa.

Vuorovaikutuspainoitteisissa tapaamisissa opitaan kieliä ikään kuin vaivihkaa pitämällä samalla hauskaa. Cafe Linguan kielipöytävalikoima vaihtelee aina osallistujien mukaan. Yleensä mukana on esimerkiksi suomen, englannin, ranskan, japanin, saksan ja arabian puhujia. Lisävariaatiota kielipöytiin toivotaan jatkuvasti, joten uusia kieliä opettelevat ovat aina tervetulleita.

Tapaamisiin ei ole ilmoittautumista, ja mukaan kaivataan etenkin enemmän suomen kielen puhujia. Ovet ovat aina avoimet jokaiselle oululaiselle opiskelijalle, työntekijälle tai vaikka kaverille. Mukana on ollut myös jopa lukioikäisiä vaihto-opiskelijoita, yliopiston työntekijöiden perheenjäseniä sekä monimuotoisia opiskelijaporukoita eri kouluista. Tule siis rohkeasti mukaan, ja toivota myös tuttavasi tervetulleiksi!

Cafe Lingua on ennen kaikkea kohtaamispaikka, jossa jokainen voi puhua kieliä ilman pelkoa epäonnistumisesta tai nolostumisesta. Lisäksi kielipöytien ääressä voi tuntea kuuluvansa monimuotoiseen yhteisöön. ”Minä pidin, että Café Linguassa me pelaamme usein pelejä. Kun me pelaamme pelejä, minä en pelkää tehdä virheitä, koska minä haluisin voittaa. Tavallisesti minä pelkän tehdä virheitä, kun puhun suomea. On myös helpompi, kun ryhmässä on paljon suomen kielen oppijat. Sitten en ole yksin ja kaikki tekevät joskus virheitä”, kertoo yksi Café Linguaan osallistunut opiskelija.

Tiivis porukka auttaa opiskelumotivaation ylläpitämisessä, ja rento yhdessäolo piristää mieltä etenkin pitkän etäopiskelujakson jälkeen. Café Lingua on jatkanut toimintaansa sitkeästi koronapandemiasta, etäopiskelusta ja muista maailman mullistuksista huolimatta. ”– – Cafe Lingua oli ensimmäinen tapahtuma, johon osallistuin opiskelijana koronapandemian takia. Joten oli fantastista, että pystyin vihdoin istumaan ihmisten kanssa saman pöydän ääressä ja juttelemaan heidän kanssaan. Nyt, kun olen osallistunut tapaamisiin, olen isossa Whatsapp-ryhmässä muiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa, ja yhdessä järjestämme juhlia, hengailuja ja tapahtumia. Löysin sieltä ystäviä,” eräs osallistujista kertoo.

Café Lingua on ollut yksi niistä toimijoista, joka selviytyi koronapandemiankin läpi: kielipöytien ääressä muodostetut ystävyyssuhteet ovat pysyneet vahvoina myös etäopiskelun ajan. Korona-ajan luoma yksinäisyys ja eristyneisyys on ollut rankkaa opiskelijoille, ja se näkyy muun muassa viimeaikaisissa hyvinvointitutkimuksissa. Cafe Lingua on siis tärkeä kohtaamispaikka niin uuden oppimisen kuin sosiaalisten suhteidenkin kannalta. Kielipöytien äärellä jokainen saa kokea olevansa osa jotain itseään suurempaa.

Haluatko olla mukana rakentamassa yhteisöllisyyttä kansainvälisessä yliopistoyhteisössämme? Talent Boost -hanke (2021–24) tarjoaa rahoitusta opiskelijavetoisiin ja monimuotoisiin tapahtumiin, tempauksiin ja kokeiluihin, jotka vahvistavat inkluusiota. Seuraa yliopiston tiedotusta asiasta ja tartu tilaisuuteen!

Viimeksi päivitetty: 28.11.2022