Kielipolitiikka

Oulun yliopisto on monikulttuurinen ja monikielinen yhteisö. Oulun yliopiston virallinen hallintokieli on suomi. Oulun yliopisto kansainvälisenä yliopistona edistää suomen ja englannin kielen rinnakkaista käyttöä kaikissa asioissaan. Muiden kielten käyttö nähdään hyödyllisenä ja siihen kannustetaan. Oulun yliopistolla on opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu saamen kielten ja kulttuurin opetuksesta ja tutkimuksesta.

Kielipolitiikan tarkoitus ja tavoitteet

Kielipolitiikan tarkoituksena on

  1. selkeyttää eri kielten käyttöä Oulun yliopistossa
  2. edistää kaikkien yliopiston yhteisön jäsenten osallisuutta ja tiedon saavutettavuutta
  3. ylläpitää korkeatasoista akateemista viestintää
  4. tukea yliopiston kilpailukykyä, yhteistyötä ja vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti
  5. kannustaa yliopistoyhteisöä kehittämään kieli- ja viestintätaitojaan.

Kielipoliittinen ohjelma

Tämä kielipoliittinen ohjelma tuo esiin suosituksia ja toimenpiteitä, joilla Oulun yliopisto vaikuttaa kielten asemaan ja käyttöön yliopistoyhteisössä. Yliopistoyhteisöllä tarkoitetaan tässä ohjelmassa Oulun yliopiston opiskelijoita ja työntekijöitä.

Jos tämän ohjelman suomen- ja englanninkielisten sisältöjen välillä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti suomenkielistä versiota.

Kielipoliittisen ohjelman toteutus ja seuranta

Oulun yliopiston kielipoliittinen ohjelma valmistui vuonna 2022. Kyseessä on elävä dokumentti, jota kehitetään Oulun yliopiston jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Yliopistoyhteisölle osoitetaan vuotuinen kysely. Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö seuraa kielipolitiikan suosittelemien käytäntöjen toteutusta ja käsittelee palautteen. Palaute lähetetään osoitteeseen sty@oulu.fi.

Tiedekunnilla ja tutkimusyksiköillä on mahdollisuus hyväksyä tarkentavia säännöksiä tämän kielipoliittisen ohjelman puitteissa. Vastuu täytäntöönpanosta on tiedekunnilla ja muilla yksiköillä.

Kielipoliittinen työryhmä:
Eva Maria Raudasoja (puheenjohtaja), Täydentävien opintojen keskuksen johtaja
Jari Sivonen, suomen kielen professori
Wei Cao, materiaalifysiikan apulaisprofessori
Jaana Isohätälä, Kieli- ja viestintäkoulutuksen koulutuspalvelupäällikkö
Maria-Anca Catana (31.7.2021 saakka), opiskelija
Vivek Swamy, opiskelija

Sinua voisi kiinnostaa myös