Hallituksen puheenjohtajaksi Juhani Damski ja varapuheenjohtajaksi Anna Rotkirch

Oulun yliopiston hallitus järjestäytyi vuoden 2022 aluksi.
Juhani Damskin kuva.
Juhani Damski.

Oulun yliopiston hallitus on valinnut puheenjohtajakseen kaudelle 2022–2023 ympäristöministeriön kansliapäällikön Juhani Damskin ja varapuheenjohtajakseen Väestöliiton tutkimusjohtajan ja tutkimusprofessorin Anna Rotkirchin. Molemmat ovat entuudestaan hallituksen jäseniä. Hallituksen sihteerinä jatkaa yliopiston hallintojohtaja Essi Kiuru.

”Kiitän muuta hallitusta saamastani luottamuksesta. On hienoa päästä jatkamaan päätöksentekoa Oulun yliopiston hyväksi, tulevaisuuteen kurottaen. Kiitos myös edeltäjilleni, etenkin väistyneelle puheenjohtajalle Sakari Kallolle”, toteaa uusi puheenjohtaja Juhani Damski.

Filosofian tohtori Juhani Damski (s. 1964) on toiminut ympäristöministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2020 ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli yksikön johtajana liikenne- ja viestintäministeriössä vuosina 2013–2015. Ennen ministeriöuraansa Juhani Damski on toiminut Ilmatieteen laitoksella vuodesta 1986 erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Damskilla on lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä. Hän on opiskellut Helsingin yliopistossa pääaineenaan meteorologia eli ilmatiede. Väitöskirjan aiheena oli otsonikadon ja ilmastonmuutoksen yhteys.

Hallitus on Oulun yliopiston ylin päätöksentekoelin, ja siinä on tästä vuodesta alkaen 11 jäsentä. Yliopiston professoreilla, muulla henkilöstöllä ja opiskelijoilla on kullakin kaksi edustajaa hallituksessa. Yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä on viisi. Hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja muiden jäsenten pääsääntöisesti neljä vuotta.

Hallitus päättää muun muassa yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatii tilinpäätöksen.

Oulun yliopiston uusi kollegio valitsi viime viikolla puheenjohtajakseen professori Helka-Liisa Hentilän ja varapuheenjohtajakseen kauppatieteiden kandidaatin Lotta Leinosen. 24-henkisen yliopistokollegion tehtävänä on muun muassa vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus, päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikauden pituudesta sekä valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen.

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano ja tehtävät

Juhani Damskin kuva: Jani Laukkanen, ympäristöministeriön kuvapankki

Viimeksi päivitetty: 19.1.2022