Yliopiston hallitus

Oulun yliopiston ylin päätöksenteon elin on hallitus, jossa on 12 jäsentä. Yliopiston hallitus koostuu seuraavista ryhmistä: yliopiston professorit (2 jäsentä), muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö (2 jäsentä), opiskelijat (2 jäsentä), yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet (6 jäsentä). Hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja muiden jäsenten neljä vuotta.

Hallitus 2018-2021

Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajana on Sakari Kallo ja varapuheenjohtajana Liisa Jaakonsaari.

Oulun yliopiston hallituksen kokoonpano 2018–2021:

Sakari Kallo, tuotantojohtaja (2018–2021)
Liisa Jaakonsaari, vanhempi neuvonantaja (5/2019–2023)
Juhani Damski, pääjohtaja (2020–2023)
Anni Huhtala, ylijohtaja (2018–2021)
Anna Rotkirch, tutkimusprofessori (9/2018–2023)
Kalervo Väänänen, professori emeritus (2020–2023)
Marko Huttula, professori
Petri Lehenkari, professori
Kimmo Kontio, tutkijatohtori
Jukka Hiltunen, lehtori
Joni Ollikainen, kauppatieteiden ylioppilas (2020–2021)
Timo Veijola, tekniikan ylioppilas (2020–2021)

Yliopiston hallituksen tehtävänä on

  • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
  • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
  • vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
  • huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
  • hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioista
  • hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta
  • valita rehtori tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
  • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
  • tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
  • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.