Kandipalautteen 2021 tulokset julkaistu

Kandipalaute on yliopistojen yhteinen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandipalautteen 2021 tulokset julkaistu. Oulun yliopisto kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita opiskelijoita.

Oulun yliopistossa Kandipalaute-kyselyyn vastasi vuonna 2021 yhteensä 1153 opiskelijaa. Vastausprosentti Oulun yliopistossa vuonna 2021 oli 91,1 % kun se Suomen yliopistoissa oli keskimäärin 84 %. Kyselyyn vastaaminen on kytketty valmistumisprosessiin eli kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat vastaavat kyselyyn yksilöllisessä aikataulussa tehdessään tutkintoanomuksen. Tulosraporteissa tulokset esitetään kysymysten vastausten keskiarvoina eli paras tulos on 5 pistettä ja heikoin tulos on 1.

Koko yliopiston tasolla parhaat arviot opiskelijat antoivat väittämistä ”Voin hyvin yliopistossani (4,03)”, “Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa (4,02) ja ”Opetus on ollut mielestäni pääosin laadukasta” (3,93). Heikoimmat arviot Oulun yliopisto sai opiskelijoiltaan väittämistä ”Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani” (3,29) ja ”Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun” (3,43). Kyselyn avoimissa vastauksissa eniten esitetyt toiveet opiskelijoilta olivat, että opinnoista pitäisi saada nykyistä monipuolisemmin palautetta, opintoihin pitäisi kuulua enemmän käytännön harjoittelua ja että tarjolla tulisi olla enemmän opinto-ohjausta.

Rahoitusmalliin kytkettyjen kysymysten osalta Suomen kaikkien 13 yliopiston keskiarvo on 3,73, kun se Oulun yliopistossa on 3,76. Yliopistojen välisessä vertailussa Oulun yliopisto sijoittuu sijalle 9. Oulun yliopiston tiedekunnista parhaat arviot opiskelijoilta saavat humanistinen tiedekunta, teknillinen tiedekunta ja luonnontieteellinen tiedekunta. Tutkinto-ohjelmista parhaiten menestyvät kemian tutkinto-ohjelma, logopedian tutkinto-ohjelma ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelma.

Kandipalautteen tulokset on käsitelty koulutuksen johtoryhmän kokouksessa 23.3.2022. Tiedekuntien koulutustoimikunnat käsittelevät tulokset toukokuun loppuun mennessä.

Kandipalaute-kyselyn tuloksista johdettuja tulosraportteja on saatavilla Vipunen.fi -palvelussa.

Lisätietoa Kandipalaute-kyselystä löytyy verkkosivuilta.

Viimeksi päivitetty: 4.4.2022