Kansainväliset opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskelukokemukseen Oulun yliopistossa, mutta kaipaavat lisätukea työllistymisessä

Vuoden 2023 loppupuolella kaiken kaikkiaan 577 Oulun yliopiston kansainvälistä tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa sekä väitöskirjatutkijaa vastasi International Student Barometer –palautekyselyyn (ISB). Yleinen vastausprosentti Oulun yliopistossa oli 32 %.

Vuoden 2023 International Student Barometer -palautekyselyn mukaan ensimmäisen ja viimeisen vuoden maisterivaiheen kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat enenevissä määrin tyytyväisiä ja onnellisia. Noin 90 % kyselyyn vastanneista tutkinto-opiskelijoista ja väitöskirjatutkijoista kertovat olevansa yleisesti ottaen onnellisia liittyen opiskelukokemukseensa Oulun yliopistossa.

Tärkein syy, minkä vuoksi Oulun yliopisto valitaan opiskelupaikaksi, on edelleen koulutuksen vaikutus tulevaisuuden uralle (74 %). Muita yleisiä syitä valita Oulun yliopisto on koulutuksen hinta (73 %) ja täysiaikainen työllistyminen Suomeen (70 %). Myös tutkimuksen laatu on noussut (11,4 % nousu vuoden 2022 tuloksista) entistä suuremmaksi syyksi valita opiskelupaikaksi Oulun yliopisto.

Opiskelijat ovat sitoutuneita ja tyytyväisiä koulutukseen

Vastaajat arvioivat Oulun yliopiston tarjoaman opiskelukokemuksen erinomaiseksi. Luennoitsijoiden oman alan osaaminen saa erityisesti hyvät arvostelut – yli 93 % kyselyyn vastaajista on opetushenkilöstön osaamiseen tyytyväisiä.

Kurssien tarjoama vastine rahalle sen sijaan pienenenee tutkinto-opiskelijoiden mukaan ensimmäisestä vuodesta (93 %) toiseen vuoteen (88 %).

Opiskelijat kertovat olevansa vahvasti sitoutuneita opiskeluun: 97,8 % ensimmäisen vuoden ja 94,9 % toisen vuoden opiskelijoista kokee olevansa sitoutuneita opiskeluun Oulun yliopistossa. Tutkinto-opiskelijat ja väitöstutkijat ovat sitä mieltä, että heidän palautteensa otetaan tosissaan ja siihen reagoidaan etenkin ensimmäisen opintovuoden aikana (93 % tyytyväisyys), joskin seuraavina vuosina tyytyväisyys tippuu 87 prosenttiin.

Opiskelu koetaan turvalliseksi – ystävien saamisessa haasteita

Huikeat 100 % ensimmäisen vuoden kansainvälisistä opiskelijoista kertoi, että tuntevat olonsa turvalliseksi kampuksilla. Tämän lisäksi myös tyytyväisyys asumiseen on kasvanut viime vuodesta.

Ylipiston kestävyysajattelu kerää arvostusta. Jopa 97,7 % ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoista ja väitöstutkijoista ovat tyytyväisiä Oulun yliopiston kestävyystoimiin.

Ystävien saaminen Suomessa vaikuttaa olevan haasteellista kyselyyn vastanneille: vain 60 % vastaajista on tyytyväisiä siihen, miten he voivat saada ystäviä Suomessa. Tapaamismahdollisuuksien luomiseen ja aktiviteettien järjestämiseen tarvitaan siis lisää resursseja, etenkin opintojen alkuvaiheille.

Yli 70 % vastaajista kertoo, että voisivat pyytää yliopistolta apua mielenterveyden ongelmiin, mikäli sellaisia kohtaisivat. Yliopisto tarjoaakin monenlaista tukea erilaisiin ongelmiin ja tilanteisiin, joita voi kohdata opintojen aikana.

Ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijoiden kohtaama syrjintä on laskenut viime vuodesta. Silti, kokonaisuudessaan jopa 7 % kansainvälisistä opiskelijoista ja väitöskirjatutkijoista kokevat häirintää, joka liittyy heidän kansalaisuuteensa.

Tukipalveluihin ollaan tyytyväisiä, mutta työllistymiseen kaivataan lisää tukea

Kaiken kaikkiaan 94 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista kertoi olevansa tyytyväisiä yleisesti saatavilla oleviin tukipalveluihin. Tyytyväisyys tippuu 91 prosenttiin myöhemmillä opiskeluvuosilla, ja suurin pudotus liittyy omaopettajatukeen.

Työllistymiseen taas tarvitaan lisää tukea. Uraohjaukseen on tyytyväisiä vain 70 % ensimmäisen ja toisen vuoden kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista ja väitöskirjatutkijoista. Kaikkiin uraan liittyviin tukipalveluihin on tyytyväisiä vain noin 60 % kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista, joten uratuessa on paljon parantamisen varaa.

Jopa 86,7 % vastaajista kuitenkin kokee, että heidän opiskelukokemuksensa on valmentanut heitä omia uratavoitteitaan kohti.

Henkilökohtainen turvallisuus houkuttelee vaihto-opiskelijoita Oulun yliopistoon

Kaikista kyselyyn vastanneista vain 3 % oli vaihto-opiskelijoita. Yleinen onnellisuus Oulun yliopiston vaihto-opiskelijoiden keskuudessa kerää täyden 100 % tyytyväisyyden jo toista vuotta putkeen. Vaihto-opiskelijat arvioivat sosiaaliset aktiviteetit ja tapahtumat sen sijaan hitusen perustutkinto-opiskelijoita matalammalle – vastanneista 91,3 % kertoo olevansa niihin tyytyväisiä.

Tämän vuoden tuloksissa yksikään vaihto-opiskelijavastaajista ei kerro kohdanneensa häirintää Oulun yliopistossa.

Vaihto-opiskelupaikkana Oulussa vetoaa erityisesti sosiaalinen elämä (86 %), mutta myös henkilökohtainen turvallisuus (85 %) näyttäytyy merkittävänä tekijänä siinä, miksi Oulun yliopistoon tullaan.

Oulussa asumisen kannalta vaihto-opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleiksi. Asumiskokonaisuus kerää 100 % tyytyväisyyden vaihto-opiskelijoilta.

Mitä seuraavaksi?

Oulun yliopisto on käynnistänyt tuloksiin liittyen syvällistä analyysityötä niin teema- kuin tiedekuntakohtaisestikin. Tulokset ja ne toimenpiteet, joita tulokset vaativat, tullaan aloittamaan jo tänä keväänä. Jo aiemmin maaliskuussa järjestettiin avoin opiskelijatyöpaja, jossa tarkemmista kehittämistoimenpiteistä keskusteltiin. Haluamme kiittää kaikkia palautekyselyyn ja työpajaan osallistuneita!

Saadut palautteet ja näkemykset auttavat Oulun yliopistoa sujuvoittamaan opiskelukokemusta entisestään.

Viimeksi päivitetty: 18.4.2024