Kansalaistieteeseen uusi EU:n rahoittama tutkimus- ja innovaatiohanke

CSI-COP (Citizen Scientists Investigating Cookies and App GDPR compliance) on 30 kuukauden mittainen hanke, joka käynnistettiin tänään. Hanke tuottaa kansalaistiedettä yhdessä eri tieteenhaaroja edustavan tutkimusryhmän kanssa. Tavoitteena on tutkia verkkosivujen ja mobiilisovellusten evästeiden seurantatoimintoa.

Euroopan unionista on tullut tietosuojan alalla maailman johtava toimija, ja sen yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on otettu paikallisen lainsäädännön tai suositeltavien käytäntöjen pohjaksi myös muissa maissa. Yleisen tietosuoja-asetuksen tuomia etuja heikentää kuitenkin kansalaisten huolimaton toiminta. He jättävät usein käyttämättä tietosuoja-asetuksen tarjoamia työkaluja. Tähän vaikuttavat joskus myös toimijoiden älykkäät toteutukset.

– Yleisesti ottaen kyberturvallisuutta koskevan tutkimuksen tuottama tekniikan edistyminen ei aina auta, sillä ihminen on usein ketjun heikoin lenkki. Kyberturvallisuuslainsäädännön ja teknisten ratkaisujen toimivuuden parantaminen vaatiikin lisätoimia juuri tällä osa-alueella, kertoo Oulun yliopiston professori Juha Röning.

– On tärkeää, että kansalaiset ovat tietoisia heidän toimintaansa verkossa liittyvistä riskeistä ja työkaluista, joilla he voivat suojata itsensä. CSI-COP antaa hyvän mahdollisuuden parantaa suuren yleisön tietoisuutta näistä tärkeistä seikoista. Samalla se antaa heille mahdollisuuden ottaa aktiivinen rooli kansalaistutkijoina, lisää tohtori Ulrico Celentano Oulun yliopistosta.

Tutkijoita auttavien kansalaisten tukena on yhteenliittymä asiantuntijoita, jotka edustavat niin luonnontieteitä ja tekniikkaa kuin humanistisia tieteitä ja oikeustiedettä. Tämä varmistaa, että tutkimuksen tuottamat tulokset ovat laadukkaita ja että ne otetaan mukaan hankkeen tuottamiin suositeltaviin käytäntöihin ja toimintaohjeisiin. Suomessa, Kreikassa, Unkarissa, Alankomaissa, Israelissa, Tšekissä, Saksassa, Espanjassa, Belgiassa ja Isossa-Britanniassa toimivasta kumppanista koostuva yhteenliittymä on saanut rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelman Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten -hankkeesta. Projektin koordinaattorina toimiva Coventryn yliopisto järjestää parhaillaan hankkeen kumppanien kaksipäiväisen aloituskokouksen yhdessä kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvan neuvoa-antavan komitean kanssa.

– CSI-COP auttaa ratkomaan yhteiskunnassa yhä lisääntyviä tietosuojaongelmiin liittyviä huolenaiheita ja on suureksi avuksi kehitettäessä menetelmiä, joiden tarkoituksena on varmistaa tietojen käytön turvallisuus, kertoo hankkeen johtava tutkija, professori Neil Forbes.

– Hankkeen idea syntyi, kun me Coventryn yliopistossa tutkimme tekoälyä, luovuutta ja tekniikoiden eettisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia ja opetimme niitä perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille, jatkaa hankkeen tutkija ja tiedejohtaja, tohtori Huma Shah.

Monitieteellisyyden ansiosta CSI-COP liittyy Oulun yliopiston kahteen tutkimuksen fokusalueeseen: Digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta sekä Ihmiset muuttuvassa maailmassa.

Viimeksi päivitetty: 8.4.2021