Ihmisen kyvykkyys digitalisoituvassa maailmassa

Ihmiset muuttuvassa maailmassa

Tutkimme suurten muutosten, kuten globalisaation, digitalisaation, ympäristön ja taloudellisten muutosten monimutkaisia vaikutuksia ihmisten vuorovaikutukseen sekä yhteisöihin ja kulttuureihin eri aikoina. Tutkimuksemme tunnistaa ja selittää muutosten syyt, prosessit ja vaikutukset, osoittaa ihmisten sopeutumiskeinot ja ennustaa niiden vaikutuksia ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Fokusalueen monitieteistä tutkimustoimintaa koordinoi Eudaimonia-instituutti. Tutkimusta tehdään pääasiassa humanistisessa, kasvatustieteellisessä ja luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Evakkous ja pakolaisuus ovat Suomen lähihistoriaa

Infrastruktuurit