Ihmisen kyvykkyys digitalisoituvassa maailmassa

Ihmiset muuttuvassa maailmassa

Tutkimme suurten muutosten, kuten globalisaation, digitalisaation, ympäristön ja taloudellisten muutosten monimutkaisia vaikutuksia ihmisten vuorovaikutukseen sekä yhteisöihin ja kulttuureihin eri aikoina. Tutkimuksemme tunnistaa ja selittää muutosten syyt, prosessit ja vaikutukset, osoittaa ihmisten sopeutumiskeinot ja ennustaa niiden vaikutuksia ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Fokusalueen monitieteistä tutkimustoimintaa koordinoi Eudaimonia-instituutti. Tutkimusta tehdään pääasiassa humanistisessa, kasvatustieteellisessä ja luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Tutustu tutkijaan

Tiina Keisanen tutkii kielen, kehollisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteispeliä ja sitä, miten me ihmiset opastamme toisia, ilmaisemme saman- tai erimielisyyttä tai ratkomme ongelmia.

Evakkous ja pakolaisuus ovat Suomen lähihistoriaa

Infrastruktuurit