Keskustakampuksen hankesuunnitelman valmistuminen lähenee

Tiedekuntien yhteyshenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat ensisijaisia tahoja vaikuttaa valmisteluun, esittää kysymyksiä ja tuoda terveisiä.
Esimerkkikuva tulevasta keskustakampuksesta Tehtaankadulta päin.

Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnittelu etenee, ja suunnittelussa on nyt saatu hyvin koottua tiedekuntien ja opiskelijaedustajien näkemyksiä hankkeen tavoitteista sekä yksiköiden tilatarpeita uudella kampuksella.

Uusi keskustakampus sijoittuu asemien viereen Raksilaan, noin kahden kilometrin päähän tulevaisuuden sairaalasta ja Kontinkankaan yliopistotoiminnoista sekä muutaman sadan metrin päähän Välkkylän opiskelijakylästä. Suunnittelussa huomioidaan arvio, että vuosikymmenen lopulta alkaen yliopiston opetuksesta nykyistä merkittävämpi osa on hybridi- tai etäopetusta. Tätä tukee kampukselle tuleva monipuolinen vuorovaikutusteknologia.

Suunnittelua tiedekunnissa

Hankesuunnittelua on tehty kesästä asti vahvasti yliopiston tiedekuntien kautta. Tiedekunnat ovat kertoneet tulevaisuuden tilatarpeistaan kirjallisesti ja haastatteluissa. Viimeksi käynnissä on ollut tutkimusyksiköiden kysely, jossa yksiköiltä on kysytty toivetta omista ensisijaisista toimintapaikoistaan. Myös erillis- ja fokusyksiköiden sekä tukipalveluiden tarpeita on selvitetty ja tullaan vielä selvittämään.

Kullakin tiedekunnalla sekä opiskelijoilla ja kirjastolla on ollut hankesuunnitteluryhmässä oma edustaja, joka on osallistanut taustaryhmiä suunnitteluun.

”Humanistisessa tiedekunnassa olen esitellyt hanketta ja sen etenemistä noin kerran kuussa Missä mennään -tilaisuuksissamme. Samoin tiedekunnan oma kampusryhmämme on kokoontunut säännöllisesti ja vienyt tietoa oppiaineisiin. Olemme vastanneet kyselyihin ja olleet haastateltavina”, kertoo humanistisen tiedekunnan yhteyshenkilö Jari Sivonen.

”Kauppakorkeakoulussa pidämme dekaanimme kanssa yhdessä ensi viikolla seuraavat infotilaisuutemme eli kaksi infoa keskustakampuksen asioista, toinen henkilökunnallemme ja toinen opiskelijoillemme. Opiskelijainfo järjestetään yhteistyössä opiskelijajärjestömme Finanssi ry:n kanssa”, kertoo kauppakorkeakoulun yhteyshenkilö Sauli Sohlo.

Tiedekuntien yhteyshenkilöt ovat ensisijaisia tahoja saada tietoa hankesuunnittelun etenemisestä ja myös tuoda terveisiä hankesuunnitteluryhmälle. Jos sinulla on näkemyksiä tai kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä oman tiedekuntasi yhteyshenkilöön. Lista hankesuunnitteluryhmän jäsenistä on tämän uutisen lopussa.

Tiedekuntien, opiskelijoiden ja henkilökunnan edustajat ovat visioineet tulevaa keskuskampusta kahdessa työpajassa, syyskuussa ja marraskuussa. Ensimmäisen seminaarin jälkeen tehtiin koko yhteisön kysely, johon tulleita vastauksia – niin innostuneita kuin kriittisiäkin – hyödynnetään hankesuunnitelmassa. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 2014 kappaletta, näistä suurin osa opiskelijoilta.

Tilaohjelma sekä laatutaso-, rakenne-, talotekniikka- ja ympäristötavoitteet ovat mahdollistaneet keskustakampuksen kustannusarvioiden laadinnan tavoitehinta-arvioina. Kokonaisuuden kustannusarvio esitetään joulukuussa valmistuvassa hankesuunnitelmassa.

Ympäristösertifikaatiksi on valittu RTS-ympäristösertifikaatti, joka ohjaa jo hankesuunnittelun aikaisia tavoitteita. Keskustakampuksesta ei ole vielä tehty hiilijalanjälkilaskelmaa, koska rakennuksesta ei ole riittäviä tietoja.

Hallitus tekee päätökset

Hankesuunnitelman laadinta perustuu Oulun yliopiston hallituksen 28.4.2020 tekemään päätökseen. Hallitus on viimeksi käsitellyt keskustakampusta keskusteluasiana kokouksessaan 21.10.2021. Hallituksessa ovat edustettuina henkilökunta, opiskelijat ja sidosryhmät, ja se tekee kaikki keskustakampukseen liittyvät suuret päätökset. Tutustu yliopiston hallituksen kokoonpanoon

Hankesuunnitelma valmistuu joulukuussa. Silloin hallituksen puntaroitavina ovat suunnitelman hyväksyminen sekä päätökset kaavamuutoshakemuksesta ja arkkitehtuurikilpailun aloittamisesta. Rakennuksen tarkempi suunnittelu sekä rahoituksesta ja rakentamisesta päättäminen ajoittuisivat vuosille 2022–2025.

Hankesuunnitelmastakin on tärkeää huomioida, että suunnitelman yksityiskohdat eivät ole tässä vaiheessa lopullisia. Tavoitteena on ollut esittää yksi mahdollinen ratkaisu, jotta hallitus pääsee arvioimaan hankkeen reunaehtojen kelpoisuutta. Myös erilaiset havainnekuvat tulevat poikkeamaan lopullisesta rakennuksesta, jonka suunnittelusta on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu.

Linnanmaan tilajärjestelyistä on käynnissä hankeselvitys, jossa mietitään Linnanmaalle jäävien toimintojen sijoittumista. Myös Kontinkankaan kampuksen kehittäminen jatkuu keskustakampuksen hankesuunnittelun valmistuttua, ensi vuoden puolella.

Hankesuunnitelmasta erillinen suunnitteluvarausselvitys kytkeytyy Raksilan ns. markettonttiin, ja se toimitetaan Oulun kaupungille 31.12.2021 mennessä kaavamuutosprosessin aloittamista varten. Suunnitteluvarausselvityksestä saatiin väliaikatietoja jo huhtikuussa.

Keskustakampus on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna 2028.

Kuvassa esimerkinomainen havainnekuva Oulun yliopiston keskustakampuksesta Puu-Raksilasta päin. Kohteesta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu. Kuva: Linja Arkkitehdit

Keskustakampuksen hankesuunnittelun yhdyshenkilöt

Tiedekuntien edustajat:

Tuomo Glumoff, BMTK

Jari Sivonen, HUTK

Laura Kvist, LUTK

Virpi Glumoff, LTK

Sauli Sohlo, OyKKK

Heikki Kontturi, KTK

Jukka Lahti, TSTK

Tuomas Stoor, TTK

Minna Abrahamsson-Sipponen, Kirjasto

Opiskelijoiden edustajat:

Olli Joki, OYY

Kauko Keskisärkkä, OYY

Viimeksi päivitetty: 22.11.2021