Kieli- ja viestintäkoulutuksesta tulee Lingua

Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutus (KVK) on 1.1.2024 alkaen Kieli- ja viestintäopintojen keskus Lingua. Kieli- ja viestintäopintoja on tarjottu vuodesta 2012 lähtien osana Täydentävien opintojen keskusta, jonka toiminta lakkaa vuodenvaihteessa. Jatkossa Lingua toimii yliopiston palveluyksikkönä, jonka tehtävä on tuottaa kieli- ja viestintäopintoja kaikille yliopiston tiedekunnille sekä henkilöstölle. Yksikön perustehtävä ja palvelut säilyvät siis ennallaan.

Vuoden vaihteesta alkaen Linguaan kuuluu 48 kielten ja viestinnän opettajaa sekä toiminnasta vastaavat koulutuspäällikkö Elina Palola ja yksikön johtaja Jaana Isohätälä. Isohätälä kertoo henkilöstön olevan tyytyväinen muutokseen.

”Olemme iloisia, että yksikkömme toimii jälleen itsenäisenä Oulun yliopiston kielikeskuksena. Selkeä organisaatiomalli palvelee yhteistyötä yliopiston sisällä ja sidosryhmien kanssa. Rakenne vastaa kielikeskusten järjestäytymistä useimmissa suomalaisissa yliopistoissa.”

Kieli- ja viestintäopintojen keskus Lingua järjestää tutkintoon vaadittavat ja valinnaiset kielten kurssit yliopiston kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Tarjolla on kahdeksaa kieltä: suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, ukrainaa, venäjää ja japania. Kieli- ja viestintäopintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kieli- ja viestintätaitoja elämää, opiskelua ja työtä varten sekä tukea yliopiston monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta.

Perustutkintokoulutuksen rinnalla Lingua järjestää kieli- ja viestintäkursseja yliopiston henkilökunnalle sekä täydennyskoulutuksena yliopiston ulkopuolisille asiakkaille. Linguan kursseja opetetaan myös avoimena yliopisto-opetuksena suomalaisissa kesäyliopistoissa, joissa tarjolla on edellä mainittujen kielien lisäksi espanjaa, italiaa, portugalia, arabiaa ja kiinaa.

Viimeksi päivitetty: 28.11.2023