Kollegio: Työryhmä valmistelemaan hallituksen ulkoisten jäsenten valintaprosessia

Oulun yliopiston kollegio on kokouksessaan 30.11.2022 päättänyt yliopiston hallitukseen valittavien yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten määrästä ja toimikauden pituudesta.

Ulkoisten jäsenten määräksi päätettiin edelleen viisi. Uusia jäseniä valitaan ensi vuoden aikana neljä, koska yhden nykyisen hallituksen jäsenen toimikausi päättyy 4.9.2023 ja kolmen muun 31.12.2023. Uudet jäsenet valitaan 31.12.2025 päättyvälle kaudelle, jolloin päättyy myös jatkavan ulkopuolisen jäsenen Mikko Ayubin toimikausi sekä kaikkien vaaleilla valittujen, yliopistoyhteisöön kuuluvien jäsenten kausi.

Yliopistokollegio päätti nimetä kolmikantaisen (2+2+2) työryhmän valmistelemaan yliopistoyhteisön ulkopuolisten hallitusjäsenten valintaa. Ryhmään nimitettiin Helka-Liisa Hentilä (professori, kollegion pj), Jouni-Matti Kuukkanen (professori), Juha Ahola (muu henkilökunta), Jari Laru (muu henkilökunta), Aku Forsman (opiskelija) ja Riikka Haataja (opiskelija).

Valintaprosessi alkaa alkuvuodesta 2023. Kollegio valtuutti työryhmän viimeistelemään yliopistoyhteisölle suunnatun pyynnön ehdottaa ulkopuolisia jäseniä.

Kollegion kokoonpanossa todettiin henkilövaihdoksia: Opiskelijajäsen Niyati Kandikanti on valmistunut, eikä näin ollen ole enää kollegion jäsen. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nousee Aku Forsman. Forsmanin varajäseneksi on valittu Swagata Saha. Jukka Turunen on valmistunut, ja hänen tilalleen nousee Emma Hulkkonen. Hulkkosen varajäseneksi on valittu Lotta Nikunen.

Lisäksi yliopistokollegio

  • valtuutti kollegion puheenjohtajan käymään tilintarkastuslain ja hyvän tilintarkastustavan mukaiset keskustelut tilintarkastajien kanssa ja tarvittaessa antamaan tilintarkastajille yliopistokollegion tehtävän edellyttämät erityiset ohjeet
  • merkitsi tiedoksi terveiset opetus- ja kulttuuriministeriön tulossopimuskauden 2021–2024 välitarkastelusta
  • merkitsi tiedoksi oikeuskanslerin ratkaisun dnro OKV/2933/10/2021 (4.10.2022) liittyen Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajiston valintamenettelyyn
  • merkitsi tiedoksi toimintansa vuosikellon
  • siirsi myöhemmin käsiteltäväksi yliopiston hallitukselta saamansa kirjeen.
Viimeksi päivitetty: 2.12.2022