Kursseille ilmoittautuminen tiukentuu

Tietojenkäsittelytieteissä siirrytään yhdenmukaisiin, aiempaa
tiukempiin ilmoittautumiskäytäntöihin. Ilmoittaudu aina kurssille ennen
periodin alkua!

Jatkossa opiskelijoiden ilmoittautuminen kurssille päättyy aina periodin alkamista edeltävänä päivänä. Poikkeus on ensimmäinen periodi, jolloin ilmoittautuminen on auki vielä periodin ensimmäisen viikon.

Vastaavasti kurssien Moodle-työtilat aukeavat yleensä heti periodin ensimmäisenä päivänä, jolloin vähintään kurssin suoritustapa on saatavilla. Vastuuopettajat tyypillisesti tiedottavat kurssin järjestelyistä ilmoittautuneille myös sähköpostilla.

Tärkeät päivämäärät ovat:

  • periodi 1: ilmoittautuminen 5.9.2021 mennessä; kurssit alkavat jo 30.8.2021
  • periodi 2: ilmoittautuminen 31.10.2021 mennessä; kurssit alkavat 1.11.2021
  • periodi 3: ilmoittautuminen 9.1.2022 mennessä; kurssit alkavat 10.1.2022
  • periodi 4: ilmoittautuminen 13.3.2022 mennessä; kurssit alkavat 14.3.2022.

Näihin päivämääriin voi olla kurssikohtaisia poikkeuksia, mutta niistä vastuuopettaja tiedottaa erikseen.

Syksyllä 2021 on kuitenkin ilmoittautumisaikoihin tulossa poikkeuksia. Ensimmäinen periodi on siirtymäaikaa uuteen käytäntöön, jolloin ilmoittautumisia otetaan WebOodissa vastaan vielä 12.9.2021 saakka. Toisen periodin ilmoittautumiset todennäköisesti jopa aikaistuvat, koska yliopisto siirtyy Oodi-järjestelmästä Peppiin kesken lukuvuoden. Tästä koulutuspalvelut tiedottaa tarkemmin lähiaikoina.

Uudella käytännöllä halutaan helpottaa ja parantaa sekä opiskelijoiden että opettajien mahdollisuuksia hyödyntää koko lyhyt periodi tasaisesti oppimiselle ja opetukselle. Esimerkiksi osallistujien ryhmiinjako voidaan tehdä heti alussa, ja työskentely pääsee nopeasti käyntiin. Samoin suoritustavat ja aikataulut saadaan jo alussa kaikkien opiskelijoiden tietoon. Vastuuopettaja voi harkintansa mukaan hyväksyä myös myöhässä tulleita ilmoittautumisia, mutta tähän tulee olla erityisen hyvät perusteet.

Tärkeää on siis paitsi ilmoittautua ajoissa myös ilmoittautua vain sellaisille kursseille, joille todella osallistuu.

Nyt kannattaa siis laittaa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kuntoon, ottaa yhteyttä omaopettajaan ja ilmoittautua ainakin syksyn kursseille WebOodissa.

Viimeksi päivitetty: 25.8.2021