Logopedian koulutusta ja tutkimusta Oulun yliopistossa jo 40 vuotta

Oulun yliopiston logopedian koulutus ja tutkimus täyttää lukuvuonna 2021–22 40 vuotta. Logopedian koulutuksesta on valmistunut yli 1000 filosofian maisteria viimeisen 40 vuoden aikana. He toimivat laillistettuina puheterapeutteina tai muissa kielen ja kommunikaation asiantuntijatehtävissä ympäri Suomen. Logopedian koulutus on vuosittain yksi suosituimmista Oulun yliopiston hakukohteista. Opiskelijat hakeutuvat opiskelemaan Ouluun eri puolilta Suomea. Kansallisten arviointien mukaan Oulun logopedian koulutus on erittäin laadukasta. Logopedian tutkimusyksikössä tehdään myös erittäin korkeatasoista tutkimusta puheen, kielen ja kommunikaation taidoista ja vaikeuksista sekä niiden kuntoutuksesta. Kansainväliset asiantuntijat ovat arvioineet Oulun Logopedian tutkimusyksikön tutkimuksen laadun, tuottavuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden useaan kertaan erinomaiseksi. Viimeksi yksikön tutkimusta verrattiin alan kansainväliseen tasoon vuonna 2020. Arvioijat antoivat korkeimman arvosana Erinomainen. Juhlavuoden kunniaksi Logopedian tutkimusyksikkö järjestää perjantaina 13.5. klo 12.00–14.15 juhlaseminaarin Saalastinsalissa, Oulun yliopistossa.
Logopedia testausta

Ylempään korkeakoulututkintoon valmistava logopedian koulutus aloitettiin Oulun yliopistossa syksyllä 1981. Koulutukseen valittiin aluksi vuosittain 20 opiskelijaa. Viimeisen 20 vuoden aikana aloittavien opiskelijoiden määrä on ollut noin 30 opiskelijaa vuosittain. Ylempi korkeakoulututkinto pääaineesta logopedia antaa valmiudet hakea Sosiaali- ja terveysalan valvontavirastolta, VALVIRALTA, laillistusta toimia laillistettuna puheterapeuttina. Koulutuksen turvin voi toimia myös useissa kielen ja kommunikaation asiantuntijatehtävissä. Logopedian koulutus on erittäin laadukasta. Opiskelijat kiittävät opettajia toimivista käytänteistä, laadukkaasta opetuksesta ja ohjannasta sekä lämpimästä ja avoimesta ilmapiiristä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Kaikki Oulun logopedian yksikön yliopisto-opettajat, yliopistonlehtorit ja professorit ovat laillistettuja puheterapeutteja, mikä takaa asiantuntevan teorian ja käytännön opetuksen. Opetuksen laadusta kertoo myös logopedian opiskelijoiden erittäin hyvä valmistuminen keskimääräisessä opiskeluajassa (ns. tavoiteajassa). Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneiden filosofian maistereiden työllistyminen on erittäin hyvä. Valmistuneet filosofian maisterit sijoittuvat työelämään maantieteellisesti hyvin eri puolille Suomea.

Logopedian tutkimusyksikkö on luonut vuosien varrella ansioituneen tutkimusprofiilin. Viimeisimmässä tutkimuksen laadun arvioinnissa vuodelta 2020 arvioijat antoivat korkeimman arvosanan ’Erinomainen’. Tällä hetkellä tutkimuksen painopistealueita ovat Puheen ja kielen taidot ja niiden häiriöt elämänkaaren eri vaiheissa, Sosiaalinen kommunikaatio ja sen vaikeudet, Kuulo, puheen havaitseminen ja kuulotiedon käsittely – toiminnot ja vaikeudet sekä Puheen, kielen ja kommunikoinnin kuntoutus ja sen vaikuttavuus. Logopedian tutkimusyksikössä sijaitsee myös Lapsenkielen tutkimuskeskus, sateenvarjo-organisaatio, joka kokoaa yhteen lapsenkielen tutkijoita eri tieteenaloilta. Tutkimusyhteistyö on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta.

Oulun yliopiston logopedian koulutus tekee myös laajaa yhteistyötä Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, päiväkotien ja koulujen kanssa erityisesti kliiniseen työhön valmentavissa opintojaksoissa eli terapiaharjoittelussa. Maisterivaiheen opintojen pitkän loppuharjoittelun osalta yhteistyö on valtakunnallinen.

Logopedian tutkimusyksikön koulutuksesta, tutkimuksesta ja tapahtumista viestitetään laajasti niin tieteellisissä julkaisuissa, eri ammattikunnille tarkoitetuissa julkaisuissa, kirjoissa ja kokoomateoksissa, kongresseissa, koulutuksissa, kokouksissa kuin sosiaalisessa mediassakin (Facebook: Logopedian tutkimusyksikkö/Oulun yliopisto; Instagram: Logopedia Oulun yliopisto, @logopediaoulunyliopisto; Twitter: Oulun Logopedia ja Lapsenkielen tutkimuskeskus, @ouluclrc).

Mitään koulutusta, tutkimusta ja alaa ei kehitetä yksin: sitoutuneet ja asiantuntevat työntekijät, innostuneet opiskelijat sekä tiivis ja monipuolinen yhteistyö ovat menestyksessä avainasemassa. Oulun yliopiston logopedian koulutus ja tutkimus jatkaa siis innostunutta työtään seuraavalle vuosikymmenelle!

Juhlavuoden kunniaksi Logopedian tutkimusyksikkö järjestää perjantaina 13.5. klo 12.00–14.15 juhlaseminaarin Saalastinsalissa, Oulun yliopistossa. Katso Logopedian sivustolta seminaarin ohjelma.

Logopedian tutkimusyksikön johtaja Taina Välimaa, taina.valimaa@oulu.fi, 0294 48 3396

Viimeksi päivitetty: 17.5.2022