Lukuvuoden avajaiset juhlittu – katso palkitut ja tallenne

Lukuvuoden avajaisia vietettiin Oulun yliopistossa 6.9.2021 virtuaalisena etälähetyksenä.
Jouko Niinimäki, rector, University of Oulu

Rehtori Jouko Niinimäki nosti avajaispuheessaan esiin ajankohtaisen koulutuspolitiikan ja Oulun vetovoiman:

”Kansalliset kehitystavoitteet liittyvät tällä hetkellä ensisijaisesti koulutukseen. Aloituspaikkoja on monilla olemassa olevilla aloilla lisätty opetus- ja kulttuuriministeriön visio 2030:n mukaisesti, ja pääsemme tänä syksynä aloittamaan psykologian tutkintokoulutuksen. Osaamisen saatavuus on Suomen ja oman alueen pärjäämisen kannalta tärkeää. Esimerkiksi uudet yritykset haluavat muuttaa vain alueille, joilla osaamista on nyt ja tulevaisuudessa riittävästi tarjolla.”

”Pohjoinen Suomi ei ole elämisen ja opiskelun valintana kaikille itsestäänselvyys. Kiinnostavuuden ja haluttavuuden eteen on tehtävä työtä. Polttava kysymys esimerkiksi Oulun kohdalla on, millaisen kaupungin kaupunkilaiset haluavat tulevaisuudessa? Haluammeko kehittää Oulun ihmeeksikin kutsuttua elinvoimaista ja monipuolista asuinpaikkaa, kansainvälistyä opiskelun ja työelämän tarpeita ajatellen ja kehittyä ympäristöämme palvelevana yliopistokaupunkina – vai hyväksymmekö kaupungin vähittäisen kutistumisen ja sopeudumme siihen, mitä tulevaisuus tuo? Menestyminen pohjoisessa on aina vaatinut kovaa työtä, avaraa mieltä ja rohkeutta tehdä uutta. Vain kaikkein vetovoimaisimmat alueet pystyvät houkuttelemaan osaajia.”

”Meidän on pystyttävä paremmin vastaamaan nuorten ihmisten odotuksiin – niin kaupunkina kuin yliopistonakin. Esimerkiksi pandemia on monista rajoituksista huolimatta totuttanut ihmisiä uuteen vapauteen opiskelun ja työnteon paikoissa, ja ollaksemme hyvä opiskelu- ja työpaikka, meidän on vastattava odotuksiin. Etätyö ja etäopiskelu tarjoavat yliopistolle mahdollisuuksia palkata ihmisiä ja opettaa opiskelijoita, jotka eivät asu Oulussa tai Suomessa. Alueen elinvoimaisuuden kannalta voi kuitenkin muodostua hyvinkin ongelmalliseksi, jos läsnä olevien työntekijöiden ja opiskelijoiden määrä vähenee”, Niinimäki sanoi.

”Barbaarit ovat Rooman porteilla”

Valtiovallan tervehdyksen avajaisjuhlaan toi eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

”Oulun yliopiston rooli tässä maailmassa on entistä merkityksellisempi. Yliopisto toteuttaa erinomaisesti tehtäväänsä tähän aikaan sopivan strategiansa mukaisesti. Oulun yliopisto kouluttaa ja evästää tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Hyvä työ on ansaitusti noteerattu rankinglistauksissa.”

”Yliopistojen, opetuksen ja tutkimuksen vapaus ovat arvoja. Ne ovat olleet vuosisatojen ajan sivistysyhteiskunnan perustana. Näiden arvojen ja ihanteiden mukaan me myös täällä Oulun yliopistossa teemme työtämme. Vaikka tieteen autonomia on vahva, sitä myös haastetaan jatkuvasti. Juuri nyt elämme ajassa, jossa tieteellistä ajattelua, sen prosesseja ja jopa yksittäisiä tutkijoita vastaan hyökätään kaikkialla maailmassa, myös kotimaanosassamme Euroopassa. Barbaarit ovat Rooman porteilla.”

”Suomessa meitä suojelee kansan korkea sivistystaso. Demokratiaa ja sivistystä arvostavat suomalaiset tietävät, millainen voimavara vapaa tiede on. Jo J. V. Snellman sanoi, että sivistys on pienen kansan turva. Tämä perintö elää vahvana yhteiskunnassamme”, Tuppurainen totesi.

Digitaalisuus mullistaa opiskelutavat ja -tilat

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Olli Joki käsitteli puheessaan poikkeuksellista korona-aikaa, joka on jo muodostanut liki kolmanneksen yhden opiskelijan keskimääräisestä opiskeluajasta.

”Pakollisten muutosten keskellä on ollut ihailtavaa nähdä, kuinka nopeasti korkeakouluyhteisömme pystyi mukautumaan uusiin digitaalisiin menetelmiin ja uuteen tilanteeseen. Se on vaatinut meiltä kaikilta paljon.”

”Tulevaisuus vaatii tasapainoilua. On etsittävä uusia toimintatapoja, joissa yhdistetään opetuksen aito ja luonnollinen vuorovaikutus, huomioidaan se, että opiskelu ei ole pelkästään uuden oppimista vaan vertaisyhteisöllistä toimintaa, missä luodaan verkostoja ja muita rakennuspalikoita tulevaa työelämää ja muuta elämää varten, mutta kuitenkin samalla mahdollisestaan opintojen suorittamisen joustavuus.”

”Yliopistomme tila-asiat ovat olleet tapetilla viime aikoina. Hybridi- ja etäluentojen lisääntyessä, suurten luentosalien sijaan tarve nousee itsenäisille opiskelutiloille, ryhmätyötiloille ja erityisesti yhteisöllisyyttä sekä identiteettiä rakentaville yhteisö- ja järjestötiloille. Tilojen muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys kampuksen sijainnista riippumatta ovat varmasti tulevaisuutta”, Olli Joki totesi.

Yliopistoyhteisössä ansioituneet saivat palkintoja

Akatemiaprofessori Guoying Zhao palkittiin menestyksestä tutkimuksessa ja valinnastaan akatemiaprofessorin tehtävään vuosiksi 2021–2026. Guoying Zhao tutkii uusien konenäköön ja koneoppimiseen perustuvien menetelmien avulla, miten tekoäly pystyy tunnistamaan henkilön tunnetiloja.

Associate Professor Anu Soikkeli ja yliopisto-opettaja Tanya Yliaho palkittiin hyvästä opetustaidosta ja saamastaan erinomaisesta opintojaksopalautteesta erityisesti opintojaksolla “Puurunkoisen pientalon korjaus“.

Projektipäällikkö ja avainasiakaspäällikkö Pirkko Taskinen palkittiin aktiivisuudesta ja uusien toimintamallien luomisesta yritysyhteistyössä. Hän on edistänyt asiakkuustoimintaa tiedekuntarajat ylittäen ja saanut asiakkailta positiivista palautetta.

Lisäksi palkittiin kolme tahoa yliopiston arvojen mukaisesta esimerkillisestä toiminnasta:

Musiikkikasvatuksen opiskelija Niko Moilanen (Niko Vilhelm) ja Blind Channel -yhtye palkittiin Oulun yliopiston arvon ”luomme uutta” esimerkillisestä toteuttamisesta. Euroviisujen kilpailumenestyksellään Blind Channel on ilmentänyt luovaa, määrätietoista ja huolellista työtä kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi.

Filosofian tohtori Pauli Ohukainen palkittiin Oulun yliopiston arvon ”kannamme vastuuta” esimerkillisestä toteuttamisesta ja tieteeseen perustuvan tiedon puolustamisesta julkisuudessa. Hänen työnsä auttaa kansalaisia arvioimaan terveystietoa kriittisesti ja kumoamaan virheellisiä terveysväittämiä.

Professori Ulla Lassi palkittiin Oulun yliopiston arvon ”onnistumme yhdessä” esimerkillisestä toteuttamisesta. Ulla Lassilla on ilmiömäinen kyky saattaa alan ammattilaisia yhteen tekemään jotain uutta, tärkeää ja merkityksellistä.

Katso avajaisten tallenne YouTubesta

Avajaispuheet kokonaisuudessaan

Viimeksi päivitetty: 6.9.2021