Luodaan Oulun yliopistoon yhdessä parempaa toimintakulttuuria

Osallistu ja auta 9.10.-1.11.2023 kaksivaiheisessa yhteiskehittämisessä. Me Oulun yliopistossa haluamme kehittää toimintakulttuuria yhdessä, olethan mukana.

Kutsumme koko yhteisön (henkilöstö, opiskelijat ja myös tärkeät ulkoiset sidosryhmämme) 9.10.2023 – 1.11.2023 välisenä aikana vapaaehtoisuuteen ja omaan kiinnostukseen perustuen luomaan priorisoitua yhteisön viisautta toimintakulttuurimme ideaalitilaan ja nykytilaan liittyen. Tulet saamaan tästä vielä erillisen kutsun yhteistyöhön.

Oulun yliopisto aloitti keväällä 2023 Code of Conduct -työn, jossa määritellään eettiset toimintaperiaatteet. Eettisillä toimintaperiaatteilla selkeytämme henkilöstölle ja opiskelijoille sisäiset toimintalinjauksemme, odotukset arjen tilanteissa käyttäytymiselle ja kokoamme yhteen meitä koskevat säännöt ja määräykset.

Yhteiskehittäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa yhteisön jäsenillä on mahdollisuus tuottaa omia kiteytettyjä ajatuksiaan kolmeen kysymykseen yksi ajatus kerrallaan. Toisessa vaiheessa yhteisön jäsenet järjestävät pitkät vastauslistat ”pakotettu parivertailu” -metodia hyödyntämällä helppolukuiseen raporttimuotoon. Metodi on tehokas tapa järjestää suuri määrä laadullisia ja monimuotoisia ajatuksia priorisoiduiksi listoiksi.

Priorisoidun tuloksen hyödyntäminen tapahtuu välittömästi. Code of Conduct -työryhmämme kokoontuu tuloksen äärelle 3.11.2023. Odotamme yhteisön läpinäkyvästi ja yhdenvertaisesti koostamaa raporttia innolla.

Viimeksi päivitetty: 4.10.2023