Mikroyrittäjyyden verkkokoulutukset käynnistettiin toukokuun alussa

Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden koulutus alkoi kahdella täydennyskoulutuskurssilla toukokuun ensimmäisellä viikolla. Mikroyrittäjyyden perusteisiin keskittyvä Vahva yrittäjä -osaamisilla ja voimavaroilla tulosta -täydennyskoulutuskurssi tarjotaan maksuttomana kaikille mikro- ja yksinyrittäjille.

Mikroyrittäjyyden valtakunnallinen koulutus alkoi Oulun yliopiston järjestämänä 6.5. Koulutus toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena, joten kursseja on mahdollista suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Täydennyskoulutuskurssi ”Vahva yrittäjä - osaamisilla ja voimavaroilla tulosta mikroyrityksiin” on mikroyrittäjille poikkeuksellisesti maksuton, millä järjestäjät haluavat tulla vastaan koronatilanteen vuoksi taloudellisesti hankalaan tilanteeseen joutuneita yrittäjiä.

”Koulutus tarjoaa yrittäjälle sopivan hetken parantaa omaa osaamistaan, kerätä voimia ja ponnistaa vahvempana liikkeelle poikkeusolojen jälkeen”, sanoo koulutuksen järjestämisestä vastaavan Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhos.

Vahva yrittäjä -kurssilla tutustutaan mikroyrityksissä (yksinyrittäjä tai alle kymmenen henkilöä työllistävä yritys) tarvittavaan liiketaloudelliseen osaamiseen, tietoihin ja taitoihin, joiden avulla opiskelija tunnistaa osaamisen yhteyden yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Kurssilla yrittäjä mm. pääsee tekemään itselleen suunnitelman oman osaamisen ja jaksamisen parantamiseksi.

”Kurssilla tehdään näkyväksi omat osaamiset sekä osaamisvajeet, jotka voivat olla oman hyvinvoinnin ja lopulta myös menestyksen esteenä. Ennen kaikkea kurssilla kirkastuu käsitys omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Lopuksi valmistuu osaamisportfolio, joka ohjaa mikroyrittäjää johtamaan itseään ja yritystään kestävään suuntaan nyt ja tulevaisuudessa”, kuvaa verkko-opintosuunnittelija Päivi Lohikoski.

Toinen 6.5. alkanut kurssi on Digimarkkinointi ja -myynti mikroyrityksissä, jossa opetellaan myyntiä, asiakashallintaa, brändäystä, viestintää ja tehdään markkinointiportfolio. Käytännönläheisellä verkkokurssilla tuotetaan kuvia ja video oman yrityksen tarpeisiin. Yhteensä kevään verkkokursseilla on osanottajia lähes 80, mikä kertoo suuresta tarpeesta mikroyrittäjyysopinnoille.

Mikroyrittäjyyden koulutukseen voivat osallistua kaikki suomalaiset mikroyrittäjät ajasta ja asuinpaikasta riippumatta. Koulutus on suunnattu myös yrityspalvelutehtävissä työskenteleville, yhteiskunnan päättäjille sekä yrittämisestä kiinnostuneille tai sitä suunnitteleville. Heiltä ”Vahva yrittäjä” ja ”Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä” täydennyskoulutuskursseista peritään kohtuullinen kurssimaksu.

Osallistuminen täydennyskoulutuskurssille ei edellytä aiempia akateemisia opintoja eikä osallistujamäärää ole rajoitettu. Kursseista saa lisätietoa Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen verkkosivujen kautta.

Syksyllä kurssitarjonta laajenee, kun Oulun avoimen yliopiston valikoimaan tulee lisää mikroyrittäjyyskursseja.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021