Miten toimit, jos kohtaat häirintää tai kiusaamista?

Oulun yliopistossa jokaisella on oikeus tuntea itsensä arvostetuksi, ja kaikilla on oikeus opiskella ja työskennellä turvallisessa ympäristössä. Yliopisto edellyttää kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä asiallista, hyvää käytöstä eikä hyväksy minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä, kiusaamista eikä seksuaalista tai sukupuolista häirintää. Jokaisella yhteisön jäsenellä on myös vastuu häirinnän ja kiusaamisen ehkäisystä.

Jos kiusaamista tai häirintää kuitenkin tapahtuu, sen käsittelyyn on olemassa yhdessä sovittu toimintamalli. Jos joudut häirinnän tai kiusaamisen kohteeksi tai todistat sen tapahtumista, voit tehdä ilmoituksen, jolloin asia voidaan käsitellä Oulun yliopiston toimintamallin mukaisesti.

Lisätietoja toimintamallista saat myös oman tiedekuntasi koulutuspalvelupäälliköltä tai ylioppilaskunnan sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta Sanna Kangasniemeltä.

Tehdään yhdessä Oulun yliopistosta yhdenvertainen kaikille!

Haluatko osoittaa tukeasi yhdenvertaisuudelle? Voit ladata "My UniOulu is equal" -kehykset Facebook-profiilikuvaasi tästä linkistä.
#EqualUniOulu

Oulun yliopisto ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Viimeksi päivitetty: 26.3.2021