Muon Solutions mukana kehittämässä uutta vedenalaista paikannusjärjestelmää

Oulun yliopiston spinoff Muon Solutions Oy on kutsuttu mukaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa on tarkoitus kehittää kosmista säteilyä hyödyntävä vedenalainen paikannusjärjestelmä.

Oulun yliopistossa on vuosien varrella kehitetty kosmisen säteilyn synnyttämiin myoneihin perustuvaa mittaus- ja laskentateknologiaa, joka soveltuu mm. geologisiin maa- ja kallioperätutkimuksiin. Kokeellinen kehitystyö aloitettiin Pyhäsalmen kaivoksessa, jossa se on jatkunut eri muodoissa osana nykyistä Callio Labia. Muon Solutions Oy on perustettu tämän tutkimustyön pohjalta.

Nyt Muon Solutions on kutsuttu amerikkalais-brittiläis-japanilaiseen yhteistyöprojektiin, jossa on tavoitteena kehittää veden ja maan alla toimiva langaton paikannusjärjestelmä. Uusi paikannusjärjestelmä perustuu kosmisen säteilyn synnyttämiin myoneihin, jotka etenevät väliaineessa valonnopeudella. Kyseessä on siis tavallaan veden- ja maanalainen GPS.

Uusi vedenalainen paikannusjärjestelmä perustuu myonigrafiaan, joka on uusi kiinteän aineen kuvantamismenetelmä. Myonigrafiassa lasketaan avaruudesta tulevien myonihiukkasten kulkua eri tiheyksisten materiaalien ja ainesten läpi. Mitä harvempaa ainesta kohde on, esimerkiksi vettä, sitä enemmän myoneja selviää sen läpi.

Nyt kehitettävänä oleva uusi menetelmä ei itsessään ole myonigrafiaa, koska siinä ei pyritä kuvan tekemiseen. Uusi menetelmä on saanut nimekseen myonimetriikka ja se tuottaa myonimetrista paikannustietoa. Myonimetrisessä paikannusjärjestelmässä hyödynnetään myonien poikkeuksellista läpäisykykyä ja niiden vakionopeutta. Lopullinen paikannus muistuttaa GPS-järjestelmää, jossa paikka voidaan laskea havaittujen myonien aikaeroista erittäin tarkasti ja absoluuttisesti.

Toistaiseksi ei ole olemassa järjestelmää, jonka avulla on mahdollista navigoida sekä veden että maan alla yhdellä ainoalla menetelmällä. Esimerkiksi GPS-järjestelmään perustuvat menetelmät eivät toimi kummassakaan tapauksessa. Vedenalaisessa navigoinnissa on käytetty perinteisesti akustisia paikannusjärjestelmiä, joiden tarvitsemat keinotekoiset signaalilähteet ovat erityisen herkkiä ympäröivien olosuhteiden häiriöille, kuten mm. lämpötilalle ja veden suolapitoisuudelle.

Kansainvälisessä hankkeessa Muon Solutionsin tehtävänä on vedenalaisten kenttäkokeiden suorittaminen arktisessa ympäristössä. Kenttäkokeet pyritään toteuttamaan Suomen Lapissa vuoden 2022 aikana. Muon Solutions Oy:n toimitusjohtajan Marko Holman mukaan yritys pääsi mukaan hankkeeseen tunnettuna myonigrafian kehittäjänä ja osaajana.

”Meidät kutsui mukaan yhteistyökumppanimme Tokion yliopisto. Onnistuessaan hankkeen merkitys Muon Solutionsille on merkittävä, koska se laajentaa meidän osaamista, tunnettavuutta ja tuoteperhettä”, Holma sanoo.

Langatonta myonimetristä paikannusjärjestelmää kehittävää hanketta (Wireless Muometric Muon Positioning System) rahoittaa Yhdysvaltain laivaston tutkimusvirasto (US Office for Naval Research Global). Hankkeessa on mukana alan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Iso-Britanniasta, Japanista ja Yhdysvalloista.

Muon Solutions Oy kehittää kosmisen hiukkassäteilyn hyödyntämiseen perustuvia mittausteknologioita sekä tuottaa näillä teknologioilla tuotettuja mittauspalveluita asiakkailleen. Yrityksen pääasiakasryhmä on maa- ja kallioperää tutkivat organisaatiot, ml. kaivannaisteollisuus ja erilaiset tieteelliset projektit. Muon Solutions tarjoaa myös konsultaatiota, malminetsintäpalveluita ja koulutusta.

Viimeksi päivitetty: 16.12.2021