Onko tekoälyn käyttö sallittua opinnoissa? Tutustu yliopiston linjauksiin!

Oulun yliopistolle on laadittu yhteiset linjaukset tekoälyn käytöstä opetuksessa. Linjaukset kertovat, millainen tekoälyn käyttö on sallittua tai kiellettyä Oulun yliopistossa ja miten sitä voidaan käyttää vastuullisesti opiskelun tukena. 

Tekoälyn käyttö tuo yliopistoyhteisölle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Yliopistossa se voi helpottaa opetushenkilöstön työtä ja opiskelijoille se voi toimia oppimisen tukena sekä olla tarpeellinen työelämässä. Toisaalta tekoälyn luotettavuus ja tuotosten alkuperä ovat kyseenalaisia. Yliopiston jokaisen jäsenen odotetaan toimivan vastuullisesti, tiedostavasti ja eettisesti.

Tekoälyn vastuullisen käytön periaatteet Oulun yliopistossa​ ovat:

  • Yhdenvertaisuus​: Jokaisella opiskelijalla on tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä, jos käytämme sitä opintojaksolla.​
  • Läpinäkyvyys​: Noudatamme hyvää tieteellistä käytäntöä. Annamme rehellisen kuvan omasta osaamisestamme. ​
  • Vastuullisuus​: Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä ja -standardeja (GDPR). Kunnioitamme tekijänoikeuksia sekä huolehdimme tietoturvasta.

Opettajat määrittelevät, millainen tekoälyn käyttö on sallittua opintojaksolla

Opintojaksoilla opettajat voivat määritellä yliopiston tekoälylinjausten puitteissa, millainen tekoälyn käyttö on tarkoituksenmukaista suhteessa tehtäviin ja opintojakson oppimistavoitteisiin. Opettajat voivat myös rajoittaa tekoälyn käyttöä tai kieltää sen käytön harkintansa mukaan pedagogisin perustein. Opettaja voi edellyttää opiskelijalta raportointia siitä, mitä tekoälysovellusta on käytetty ja miten. Jos opettaja ei ole erikseen laatinut ja ilmoittanut ohjeita, sovelletaan opintojaksolle yliopiston yleisiä linjauksia.

Opiskelijat ovat aina itse vastuussa palauttamastaan tuotoksesta, eikä tekoälyn tuottamaa saa esittää omanaan tai lähteenä. Tekoäly ei korvaa omaa oppimista, ajattelua, tiedonkäsittelyä ja harjoittelua. Opiskelijan vastuulla on varmistaa opettajalta, jos on epäselvää, saako tekoälyä käyttää opintojaksolla. Tekoälyn käyttö on kielletty kypsyysnäytteissä.

Tekoäly kehittyy jatkuvasti – opitaan yhdessä sen mahdollisuuksista!

Tutustu yliopiston linjauksiin tekoälyn käytöstä

Viimeksi päivitetty: 1.9.2023