Opintopsykologi on matalan kynnyksen auttaja

Oulun yliopiston ohjauspalveluissa työskentelee viisi opintopsykologia, jotka tekevät ennaltaehkäisevää psykologin työtä. Opiskelijoiden jaksamisen haasteet näkyvät heidän vastaanotollaan. Yksi opintopsykologi on palkattu lahjoitusvaroin.
Oulun yliopiston opintopsykologit Kersti Lantto ja Pauliina Junnikkala.
Opintopsykologit Pauliina Junnikkala (oik) ja Kersti Lantto pitävät tärkeänä sitä, että ongelmiin tartuttaisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa.

Ajan ja arjen hallinta sekä keskittymiseen liittyvät haasteet ovat opintospykologi Pauliina Junnikkalan mukaan tyypillisiä syitä tulla opintopsykologin juttusille.

”Näihin sisältyy moninainen vyyhti asioita. Korkeakouluopinnoissa vaaditaan itsenäisen opiskelun taitoja ihan eri tavalla kuin aiemmin. Tähän sisältyy koko arjen rytmittäminen ja myös tietynlainen itsetuntemus: miten organisoin omaa opiskeluani, miten juuri minä opin parhaiten, miten huolehdin jaksamisestani”, Junnikkala kertaa.

Junnikkala ja opintopsykologi Kersti Lantto painottavat, että opintopsykologin työ on ennaltaehkäisevää psykologin työtä.

”Hoitotyötä tehdään terveydenhuollossa, esimerkiksi YTHS:ssä”, Lantto painottaa.

Tyypillinen haaste on aloittamisen vaikeus

Opintopsykologille voi kuka tahansa varata ajan. Useimmiten tapaamisia on yhdestä viiteen.

”Tapaamisen sisältö lähtee täysin opiskelijan tarpeista, ja usein hänellä onkin jo tullessaan selkeästi mielen päällä jokin asia, johon tarvitsee apua. Me keskustelemme, autamme ja vinkkaamme konkreettisia keinoja purkaa jumi. Laitetaan heti kädet saveen”, Junnikkala kuvailee.

Hyvin tyypillinen haaste opiskelijoilla on aloittamisen vaikeus. Siitä seuraa, etteivät opinnot oikein etene.

”Työkalut voivat olla aivan konkreettisia, kuten kalenterin tai tiettyjen sovellusten käyttö ajanhallinan apuna. Korostan kuitenkin, että teemme työtämme psykologin työkaluilla. Opiskeluun liittyvät tunteet, ajatukset ja psyykkiset esteet ovat keskiössä. Pohdimme myös vaikkapa sitä, miten omia tunnetilojaan ja vireyttään voi säädellä ja miten toimia näissä tilanteissa”, Lantto kertoo.

Opintopsykologien vastaanotolla näkyy lisääntynyt etäopiskelu. Joillekin opiskelijoille on vaikeaa saada arjesta kiinni, kun opinnot tapahtuvat etänä. Kun ollaan etänä, voi myös helposti syntyä sellainen illuusio, että kenelläkään muulla ei ole hankalaa.

”Meillä on myös kaksi Moodle-kurssia ihan kaikkien opiskelijoiden käyttöön opiskelutaidoista ja hyvinvoinnista. Niistä löytää konkreettisia vinkkejä muun muassa ajanhallintaan ja opiskelutekniikoihin ja suosittelen niitä ihan kaikille opiskelijoille, vaikkei varsinaisia haasteita opintojen etenemisessä olisikaan”, Lantto vinkkaa.

Opintopsykologit Kersti Lantto (oik) ja Pauliina Junnikkala .

Opiskelutaidoilla suora yhteys työelämätaitoihin

Psykologit pitävät tärkeänä sitä, että ongelmiin tartuttaisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa.

”Mitä aiemmin hoksaat ongelmat, sitä todennäköisemmin vältyt sudenkuopilta jatkossa. Opinnot ovat todella tärkeää aikaa nuoren ihmisen elämässä. Tuohon elämänvaiheeseen kiteytyvät itsetunto, pärjäävyys ja tulevaisuudenusko, kaikki todella tärkeitä asioita myös tulevassa elämässä. Ajattelenkin, että opiskelutaidoilla on suora yhteys työelämätaitoihin. Samoja taitoja tullaan tarvitsemaan vielä monet kerrat”, Junnikkala sanoo.

Opintopsykologien palveluihin kuuluu yksilötapaamisten lisäksi myös erilaisia ryhmiä, kuten muun muassa monialainen opinnäytetyöryhmä, opiskelutaitoryhmä ADHD-diagnoosin saaneille, study together -ryhmä sekä ryhmä opiskelijoille, jotka jännittävät esiintymistä.

”Uusia ryhmiä voidaan myös pistää pystyyn joustavasti, herkästi opiskelijoiden tarpeita kuunnellen. Ryhmien suurin anti on tietysti vertaistuki ja toisaalta myös jatkuvuus: ne kokoontuvat yleensä 4–7 kertaa, opinnäytetyöryhmä pidempäänkin”, Lantto kertoo.

Opintopsykologit kouluttavat myös henkilökuntaa

Opintopsykologien ammattitaito ei rajaudu vain opiskelijoihin.

”Koulutamme myös henkilökuntaa, jotta kaikki voisivat tukea erilaista oppimista. Toisaalta, kun puhutaan erilaisista oppijoista, tosiasia on, että monet keinot, jotka hyödyttävät näitä niin sanottuja ’erilaisia oppijoita’ hyödyttävät ihan kaikkia”, Junnikkala painottaa.

Junnikkala ja Lantto nauttivat työstään opiskelijoiden parissa.

”Opiskelijat ovat yleensä hyvin sitoutuneita. He lähtevät motivoituneesti testaamaan käytäntöjä omaan arkeensa, ja usein palaute onkin, että yksi käynti on auttanut ohjaamaan opiskelutaitoja oikeaan suuntaan. Tämä on tietysti meille hyvin palkitsevaa. Haluamme aina myös tehdä opiskelijalle selväksi, että jos uutta tarvetta keskustelulle tulee, me olemme täällä.”

Tutustu opintopsykologin palveluihin opiskelijoille

Teksti: Kati Valjus
Kuvat: Mikko Törmänen

Lahjoitusvaroin tuetaan opiskelijoita

Yksi yliopiston viidestä opintopsykologista on palkattu lahjoitusvaroilla. Kiitämme lämpimästi lahjoittajia tuesta opiskelijoiden hyvinvoinnille!

Opiskelijoiden hyväksi voi edelleen lahjoittaa. Keräämme lahjoitusvaroja opiskelijoiden vaihto-opiskelun mahdollistamiseksi sekä työelämätaitojen vahvistamiseksi. Saadut lahjoitukset käytetään suoraan liikkuvuusapurahoihin ja harjoittelutukeen.

Lahjoita opiskelijalle

Viimeksi päivitetty: 15.3.2024