Osaamisen tunnustamista haetaan Pepissä

Osaamisen tunnustamista haetaan Pepissä

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa opiskelijan muualla tai aiemmin suoritettujen opintojen tai muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista nykyisiin opintoihin. Opiskelija arvioi onko hänellä nykyisen tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja HOPSia laatiessa varmistetaan osaamisen tunnustamisen mahdollisuus. Hyväksiluettavan osaamisen on oltava tutkinnon opetussuunnitelman, opintokokonaisuuden tai opintojakson osaamistavoitteiden mukaista.

Osaamisen tunnustamista haetaan Peppi-järjestelmässä. Peppiin kirjaudutaan osoitteessa https://www.oulu.fi/fi/peppi.

Ohjeita osaamisen tunnustamiseen löydät Opiskelijan Peppi wikistä kohdasta Osaamisen tunnustaminen sekä Opiskelijalle -nettisivuilta osoitteesta https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/osaamisen-tunnustaminen. Osaamisen tunnustaminen voi olla korvaamista, sisällyttämistä tai vapautusta. Tutustuthan ohjeisiin huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä, erityisesti eri hakemustyyppien eroihin ja siihen kenelle hakemus tulee lähettää. Lähettämällä hakemuksen oikealle henkilölle nopeutat hakemuksen käsittelyä.

Ohjeita päivitetään ja täydennetään jatkuvasti.

Viimeksi päivitetty: 4.4.2022