Oulun yliopisto hakee tutkijatohtoreita vahvistamaan monitieteisiä tutkimuksen profiilialojaan

Oulun yliopisto vahvistaa monitieteistä osaamistaan ja eri tieteenalojen osaamisen yhdistämistä rekrytoimalla tänä syksynä yhdeksän tutkijatohtoria kolmelle tutkimuksen profiilialalleen. Tutkijatohtoreita etsitään vahvistamaan fibroottisiin sairauksiin, 6G:hen sekä arktisiin vuorovaikutuksiin, resilienssiin ja globaaliin muutokseen liittyvää tutkimusta.

Kolmivuotiset tehtävät ajoittuvat vuosille 2023–2025. Haussa on yhteensä yhdeksän uutta tehtävää kolmeen eri teemaan. Kaikkiin tehtäviin toivotaan hakemuksia monipuolisesti eri tieteenaloilta.

Oulun yliopiston tutkimustoiminta on erikoistunut yhteensä yhdeksälle profiilialalle. Nyt haussa olevat tehtävät sijoittuvat seuraaviin Suomen Akatemian Profi6-tutkimusohjelmasta rahoitusta saaviin tutkimusalueisiin:

Biodiverse Anthropocenes

Biodiverse Anthropocenes -tutkimusohjelma etsii kolmea motivoitunutta tutkijatohtoria, joilla on kokemusta ja/tai osoitettua kiinnostusta ympäristön muutosta sekä sosio-ympäristösuhteita kohtaan. Tämä monitieteinen ohjelma keskittyy ihmisen ja ympäristön suhteisiin sekä biologisen monimuotoisuuden dynamiikkaan, erityisesti arktisilla alueilla.

Katso tarkemmat tiedot työpaikkailmoituksesta: Three Postdoctoral Researchers, Biodiverse Anthropocenes transdisciplinary research programme.Hakuaika päättyy
: 20. syyskuuta 2022.Yhteyshenkilöt: Biodiverse Anthropocenes -tutkimusohjelman koordinaattorit, Laura Siragusa (laura.siragusa@oulu.fi) ja Emma Vatka (emma.vatka@oulu.fi)

Fibrobesity

FIBROBESITY-tutkimusohjelmassa on avoinna kolme tutkijatohtorin tehtävää vahvistamaan Oulun yliopiston lihavuuteen ja fibroottisiin sairauksiin keskittyvää tutkimusta.

Katso tarkemmat tiedot työpaikkailmoituksesta: Three Postdoctoral Researchers, FIBROBESITY – Preventing Fibrosis Related to Obesity.Hakuaika päättyy: 20. syyskuuta 2022.Yhteyshenkilö: Fibrobesity -tutkimusohjelman koordinaattori Ritva Saastamoinen (ritva.saastamoinen@oulu.fi)

6GESS

6G-enabled sustainable society (6GESS) -tutkimusohjelma hyödyntää Oulun yliopiston 6G-lippulaivan teknologista asiantuntemusta kehittääkseen tieteellisen perustan tulevaisuuden datavetoiselle ja tiiviin tietoliikenneverkoston yhteiskunnalle, jossa digiterveys ja tulevaisuuden energiajärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa.6GESS avaa kolme tutkijatohtorin tehtävää haettavaksi myöhemmin tänä syksynä.Yhteyshenkilö: 6GESS-koordinaattori Sanna Tuomela (sanna.tuomela@oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 8.9.2022