FibroHealth - Fibroosin torjunta kroonisissa sairauksissa

Fibroosilla tarkoitetaan arpeutumisprosessia, jossa toimiva kudos korvautuu sidekudoksella. Fibroosi on vakava patologinen ilmiö, joka liittyy moniin kroonisiin sairauksiin. Fibroosi voi johtaa elinten toimintavaurioon ja jopa kuolemaan, ja sen arvioidaankin myötävaikuttavan jopa lähes puoleen länsimaissa tapahtuvista kuolemantapauksista.

FibroHealth – Fibroosin torjunta kroonisissa sairauksissa - on Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisuus, jossa yhdistyvät biolääketiede ja ihmistieteet.

Tutkimusteemat

FibroHealth vahvistaa ja laajentaa jo entuudestaan korkeatasoista fibroositutkimustamme. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kroonisiin sairauksiin liittyvän ja terveellistä ikääntymistä haittaavan fibroosin molekulaarisista, epidemiologisista, kliinisistä ja käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä. Monitieteisen ekosysteemimme ansiosta meillä on mahdollisuus kehittää nykyistä parempia ennaltaehkäiseviä ja diagnostisia menetelmiä ja hoitomuotoja fibroottisten sairauksien sekä niihin liittyvien yhteiskunnallisten haittojen torjumiseksi. 

FibroHealth kokoaa yhteen laajan tutkijayhteisön neljässä tiedekunnassa ja linkittyy vahvasti moniin muihin yliopiston toteuttamiin teemoihin, erityisesti kokonaisuuksiin "Ihmisen kyvykkyys digitalisoituvassa maailmassa" (GenZ), "Tulevaisuuden terveydenhuollon uudet digitaaliset ratkaisut" (DigiHealth), "Dynaaminen datan mallinnus" (HiDyn), sekä "6G-Tulevaisuuden älykkäiden järjestelmien mahdollistaja" (6GESS) - ks. tarkemmin Tutkimuksen huiput.

FibroHealth kattaa nykyisellään kaksi toisiinsa kytkeytyvää ja toisiaan täydentävää Suomen Akatemian rahoittamaa teemaa: Profi3 Fibroottiset sairaudet (Fibrosis Diseasome) ja Profi6 Fibrobesity.

FibroHealth-tutkijayhteisö

Jäseneksi FibroHealth-tutkijayhteisöön

Voit rekisteröityä Fibrobesity-tutkijayhteisön ja laajemmin FibroHealthin jäseneksi täyttämällä tämän englanninkielisen ilmoittautumislomakkeen. Se vaatii vain pienen hetken ja vastineeksi vaivannäöstäsi saat paljon!

Kenelle? - FibroHealth-jäsenyys on tarkoitettu sellaisille Oulun yliopiston tutkijoille, joiden tutkimus liittyy Fibrobesity-teemaan ja FibroHealth-alaan sopiviin aiheisiin eli fibroosiin tai lihavuuteen. Yhteisöön voi liittyä mistä tahansa relevantista tiedekunnasta biolääketieteestä aina ihmistieteisiin, ja jäsenyys on avoin professoritasosta väitöskirjatutkijoihin asti.  

Miksi ilmoittautuisin? – Jäseneksi liittymisen etuja :

  • Saat säännöllisesti hyödyllistä tietoa toiminnastamme ja tarjoamistamme mahdollisuuksista sekä uutiskirjeen FibroHealth-tutkijoiden digitaalisen työtilan kautta 
  • Voit vaikuttaa ja osallistua Fibrobesityn Fibro1/2 ja Fibro3 -alateemoja toteuttavien Research Hubien toimintaan ja pääset luomaan uusia yhteistyömahdollisuuksia
  • Pystyt osallistumaan Fibrobesity-ohjelman järjestämiin kohdennettuihin rahoitushakuihin

Toimimalla yhdessä saamme enemmän aikaan ja saamme vietyä Oulun yliopiston fibroositutkimuksen uudelle tasolle!

Remote video URL

Yhteystiedot

Sinua voisi kiinnostaa myös