FibroHealth - Fibroosin torjunta kroonisissa sairauksissa

Fibroosilla tarkoitetaan arpeutumisprosessia, jossa toimiva kudos korvautuu sidekudoksella. Fibroosi on vakava patologinen ilmiö, joka liittyy moniin kroonisiin sairauksiin. Fibroosi voi johtaa elinten toimintavaurioon ja jopa kuolemaan, ja sen arvioidaankin myötävaikuttavan jopa lähes puoleen länsimaissa tapahtuvista kuolemantapauksista.

FibroHealth – Fibroosin torjunta kroonisissa sairauksissa - on Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisuus, jossa yhdistyvät biolääketiede ja ihmistieteet.

Tutkimusteemat

FibroHealth vahvistaa ja laajentaa jo entuudestaan korkeatasoista fibroositutkimustamme. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kroonisiin sairauksiin liittyvän ja terveellistä ikääntymistä haittaavan fibroosin molekulaarisista, epidemiologisista, kliinisistä ja käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä. Monitieteisen ekosysteemimme ansiosta meillä on mahdollisuus kehittää nykyistä parempia ennaltaehkäiseviä ja diagnostisia menetelmiä ja hoitomuotoja fibroottisten sairauksien sekä niihin liittyvien yhteiskunnallisten haittojen torjumiseksi.

FibroHealth kokoaa yhteen laajan tutkijayhteisön kuudesta tiedekunnasta ja linkittyy vahvasti moniin muihin yliopiston toteuttamiin teemoihin, erityisesti kokonaisuuksiin "Ihmisen kyvykkyys digitalisoituvassa maailmassa" (GenZ), "Tulevaisuuden terveydenhuollon uudet digitaaliset ratkaisut" (DigiHealth), "Dynaaminen datan mallinnus" (HiDyn), sekä "6G-Tulevaisuuden älykkäiden järjestelmien mahdollistaja" (6GESS) - ks. tarkemmin Tutkimuksen huiput.

FibroHealth kattaa nykyisellään kaksi toisiinsa kytkeytyvää ja toisiaan täydentävää teemaa: Fibroottiset sairaudet (Fibrosis Diseasome) ja Fibrobesity.

FibroHealth-tutkijayhteisö

Fibrobesity-tutkijavierailuohjelma

Oulun yliopiston Fibrobesity-tutkimusteema on käynnistänyt vierailijaohjelman, jossa myönnetään rahoitusta tutkijaliikkuvuudelle Oulusta muualle ja Ouluun suuntautuviin tutkumusvierailuille vuosina 2022-2024. Olemme varautuneet rahoittamaan matka- ja majoituskuluja noin 20 väitelleen tutkijan tai professorin tieteellisten teemojemme tutkimusta edistävälle tutkimusvierailulle. Tämä on jatkuva avoin haku ilman määräaikaa.

Tarkemmin tietoa hakusivulla.

Lisätietoa: Fibrobesity-koordinaattori Ritva Saastamoinen, ritva.saastamoinen[at]oulu.fi

Yhteystiedot

Fibrobesity-uutiskirje

Fibrobesity-tutkimusohjelma julkaisee säännöllisesti uutiskirjettä, jossa kerrotaan tutkimusohjelman tärkeimmistä tapahtumista. Uutiskirje julkaistaan joka toinen kuukausi. Koostamme arkistoa vanhoista uutiskirjeistämme ja lisäksi vuoden 2024 alusta lähtien julkaistut uudet uutiskirjeet lisätään suoraan arkistoon, mahdollisimman pian julkaisupäivämäärän jälkeen. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan yhteisöömme!

Uutiskirjeen julkaisupäivät vuonna 2024 ovat:

  • 14. helmikuuta,
  • 10. huhtikuuta,
  • 12. kesäkuuta,
  • 21. elokuuta,
  • 9. lokakuuta ja
  • 11. joulukuuta.

Sinua voisi kiinnostaa myös